Concentratie aan apotheken per gemeente

02/10/2017

Over heel België zijn 4.943 apotheken gevestigd waarvan zo’n 19% deel uitmaken van grotere groepen. Ondanks dit breed aanbod blijkt de spreiding niet homogeen verdeeld over ons land.

Over- en onder aanbod van apotheken in bepaalde gemeentes

Gemiddeld zijn er in België 4,39 apotheken beschikbaar per 10.000 inwoners. De vergelijking van dit gemiddelde met de reële situatie, gemeente per gemeente, geeft een genuanceerd beeld. Zo blijkt dat het reële aanbod varieert tussen 0 en 11 apotheken per 10.000 inwoners.

Op onderstaande kaart wordt deze dichtheid duidelijk weergegeven aan de hand van een kleurenschaal. De blauwe kleuren duiden op een lager aanbod ten opzichte van het nationaal gemiddelde. De oranje kleuren geven dan weer een hoger aanbod weer t.o.v. ditzelfde gemiddelde. De neutrale kleur vindt men terug bij gemeentes die zich in lijn bevinden met de waarde van 4,39 apotheken per 10.000 inwoners.

Wist u dat ?

De gemiddelde afstand om een apotheek te bereiken 1 km bedraagt. Sterker nog, 80% van de bevolking woont op 1,5 km van een apotheek.
Ontdek ook de geografische spreiding van de 5.000 apotheken en het marktaandeel van ketenapotheken.