Zelfstandige apotheken en ketenapotheken: waar en hoeveel?

19/09/2017

Zelfstandige apotheken en ketenapotheken: waar en hoeveel?

Voor het openen, sluiten of het verplaatsen van een apotheek bestaat een specifieke wetgeving. Centraal in deze wetgeving staat de geografische en demografische spreiding van apotheken. In een nabije toekomst wordt dit Koninklijk Besluit aangepast. Het doel van deze hervorming is het aantal apotheken te verminderen en het bereik ervan te verhogen.

Met onze expertise in geomarketing hebben wij de huidige situatie geanalyseerd. We vroegen ons af hoe de apotheken verspreid zijn, wat het aandeel is van ketenapotheken en hoe dit aanbod beantwoordt aan de behoefte van de lokale bevolking. Het laatste deel kan u op een interactieve kaart terugvinden op onze website vanaf 2 oktober.

Een globaal overzicht

Verdeeld over België telt men om en bij 5.000 actieve apotheken. Deze apotheken worden op de kaart weergegeven door middel van een oranje bol. De grootste concentraties apotheken zijn gelegen in stadskernen. We stellen ook vast dat het aantal apotheken hoger ligt in Vlaanderen dan in Wallonië. De blauwe bollen op de kaart stellen de apotheken voor die “tijdelijk gesloten” zijn. Zo’n 170 apotheken bevinden zich momenteel in deze situatie. Het nieuwe Koninklijk Besluit legt deze tijdelijke sluiting aan banden door deze te beperken tot maximum 1 jaar.

Figuur 1: spreiding apotheken

De plaats van ketenapotheken

Hoe belangrijk zijn ketenapotheken in dit bovenstaande aanbod? Dat is de centrale vraag van deze tweede analyse (in dit artikel men van een keten indien de groepering meer dan 4 vestigingen uitbaat).

Uit de berekeningen blijkt dat 19% van het totale aanbod aan apotheken deel uitmaakt van een keten. De spreiding van deze ketens blijkt helemaal niet homogeen verdeeld over België. Op onderstaande kaart ontdekt u per arrondissement hoe groot het aandeel van ketenapotheken is ten opzichte van zelfstandige apotheken. De grootte van de bol stelt het aantal apotheken voor en de kleuren geven de verdeling weer tussen zelfstandige apotheken en ketenapotheken.

Figuur 2: Aandeel zelfstandige apotheken en ketenapotheken per arrondissement.

Vervolg op 2 oktober: gemiddelde afstand voor de bevolking en analyse van de gemeentes met een over- of onderaanbod.