8 valkuilen op weg naar succesvolle analytics

8 valkuilen op weg naar succesvolle analytics

Bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden gegevens. Helaas worden deze weinig of helemaal niet gebruikt, wat het beslissingsproces niet ten goede komt.

De voorbije jaren horen we dagelijks spreken over het belang van data, digitalisatie en data driven beslissingen nemen. Data scientists claimen dat gegevens de nieuwe olie van onze economie zijn en een uiterst belangrijkste succesfactor voor ieder bedrijf. Toch zijn slechts een beperkt aantal bedrijven in staat deze massa gegevens waarover zij beschikken om te vormen tot interessante perspectieven.

Op basis van de uiteenzetting van professor Denis de Crombrugghe op onze Analytics in Action conference en de analytische expertise van onze consultants biedt SIRIUS Insight u een overzicht van de voornaamste valkuilen die analisten tegenkomen op hun weg naar succesvolle analytics.

Heel wat van deze valkuilen brengen de verkregen resultaten en inzichten van de analyses in gevaar. Maar geen zorgen, iedere valkuil kent tevens een oplossing!

Welke valkuilen kunnen uw analytisch succes beïnvloeden?

  1. Selectiviteit van gegevens en selectiebias
  2. Inconsistenties en verwarring tussen concepten en definities
  3. Impliciete en zelfs onbewuste veronderstellingen
  4. Gevaarlijke hypotheses: sharp nulls
  5. Gevaarlijke hypotheses: bevestiging van veronderstellingen
  6. Verkeerde interpretatie van "onbeduidendheid" en andere resultaten
  7. Correlatie en causaliteit
  8. Black-box gebruik van artificial intelligence en machine learning

8 pitfalls on your way to analytical success
Data selectivity and selection biasInconsistencies and confusion among concepts and definitionsImplicit, even unconscious assumptions“Dangerous hypotheses” I: sharp nulls“Dangerous hypotheses” II: confirmation biasMisinterpretation of “insignificance” and other outcomesCorrelation and causationa black-box approach leads to a loss of human lucidity and controlThe path to insight