Analytics: een unieke combinatie van kennis, gegevens, technische competenties en relationele bekwaamheden

Als Business Analytics Consultants verwerken Carole Noon en Olivia Paquot dagelijks heel wat gegevens die zij geolokaliseren, analyseren en modelleren. Hiermee berekenen zij het marktpotentieel, segmenteren zij consumenten, analyseren zij reistijden en verzorgingsgebieden, … Hun doel? Betrouwbare inzichten en aanbevelingen bieden aan klanten die een antwoord bieden op hun strategische uitdagingen. Om hierin te slagen maken Olivia en Carole gebruik van hun analytische kennis die zij toepassen op zowel de data van de klanten als die van SIRIUS Insight, met behulp van geavanceerde technologieën zoals bijvoorbeeld machine learning en artificial intelligence. Ontdek in dit artikel hun parcours, motivaties en wat hun passioneert in hun beroep.

Carole, kwaliteit als leidraad

Na het afronden van een master in geografische wetenschappen met een specifieke focus op klimatologie, start Carole een assistentschap aan de UCL. Tegelijkertijd doet ze onderzoek naar spectrale modellering toegepast op landbouwgronden. Om haar bagage te vervolledigen met een bedrijfscomponent, realiseert zij een master in bedrijfswetenschappen. Hierna start zij haar loopbaan bij SIRIUS Insight. “Zowel het geomarketingdomein als mijn functie sluiten bijzonder goed aan bij mijn academisch parcours”, legt Carole uit. “Het is een interessante combinatie van mijn geografische kennis met die van de bedrijfswereld evenals mijn competenties op vlak van modellering”.

Olivia, steeds op zoek naar uitdagingen

Het parcours van Olivia is eveneens rijk aan complementaire ervaringen. Zo volbracht zij een master als beheersingenieur evenals een aggregaat in de economische wetenschappen. Een korte ervaring in het secundaire onderwijs heeft haar laten inzien dat zij haar loopbaan in de bedrijfswereld wenst te starten. Na een eerste ervaring in de bank- en verzekeringssector, streeft Olivia naar een kleinere structuur, waar ze diverse projecten opvolgt die zowel kennis als consultancy vereisen. Elementen die ze dagelijks terugvindt bij SIRIUS Insight.

Data-analyse is een middel, geen doel

“Het analyseren van data is niet wat mij de grootste voldoening brengt in mijn werk”, vertelt Olivia al glimlachend. “De gegevens en de analyse die eruit voortvloeit is een middel om tot aanbevelingen en betrouwbare antwoorden te komen bij de meest complexe en diverse problematieken”.

“De data aan de praat krijgen”, beschouwen Carole en Olivia als hun voornaamste missie. Hiervoor combineren zij verschillende soorten data die zij analyseren en modelleren om zo trends te voorspellen en gepaste antwoorden te bieden op de vragen en problemen van de klanten.

Hun voldoening? Het beste antwoord geven en de beste aanbeveling doen

“Wat we het meest waarderen in ons werk is de variëteit aan projecten, gegevens, problematieken en sectoren”, legt Olivia uit. “Bij ieder nieuw project starten we steeds ‘from scratch’ en zoeken we de beste manier om de klanten een duidelijk en betrouwbaar antwoord te bieden”, vervolledigt Carole.

Toch is de voldoening van de twee dames het grootst wanneer zij aan de klant de resultaten van hun werk presenteren, concrete aanbevelingen doen die vervolgens in de praktijk omgezet worden door het bedrijf.

De vrouwelijke noot in de data-analyse

In dit analytisch beroep is de vrouwelijke noot terug te vinden in een perfectionistische aanpak evenals een bijzonder vermogen om zich in te leven in de context van de klant. Dit empathisch vermogen laat hen toe de focus te behouden op de overdracht van resultaten en specifieke kennis zonder zich te verliezen in een technische en methodologische dialoog. Om een kwaliteitsvol project te realiseren claimen Olivia en Carole dat het uiterst belangrijk is een globaal overzicht te hebben van de situatie van de klant.

Kort samengevat kunnen we zeggen dat deze twee dames zowel beschikken over de kennis, de competenties evenals de motivatie om steeds de beste resultaten en aanbevelingen te zoeken voor al onze klanten.

Zit u zelf met strategische vragen die een analytische aanpak vereisen? Wij staan alvast klaar om u daarbij te helpen!