Blog

WHITEPAPER: DE AUTOMOTIVE SECTOR VERTRAAGT

Eind 2018 telde het Belgisch wagenpark 5.826.987 wagens. Dat is een stijging van 0,83 % ten opzichte van 2017. Deze lichte groei wordt gedragen door Wallonië (+0,91 %) en Vlaanderen (+0,89 %), terwijl in Brussel het wagenpark stagneert met een groei van slechts 0,03 %.

Update: betere spreiding van apotheken in België

18 maanden na onze eerste analyse van het Belgische apothekenlandschap brengen wij u vandaag een update die de belangrijkste evoluties aankaart.

WHITEPAPER: BANKEN IN BELGIË & HUN BANKKANTORENNETTEN

Op tien jaar tijd daalde het aantal bankkantoren in België met zo’n 40%. En ook nu nog worden er regelmatig sluitingen aangekondigd.

Fijnmazige gegevens over huishoudens “in de buurt”

Mosaic Belgium is hierbij een waardevol en objectief gegeven dat Matexi toelaat projecten stevig te onderbouwen.

#DATAFLASH: 23% van de consumenten verkiezen biologische verkooppunten

De verkoop van biologische voeding is de voorbije jaren in opmars. Het aanbod in grootwarenhuizen breidt steeds uit en het aantal gespecialiseerde bio verkooppunten groeit in sneltempo. In deze Dataflash gaan we na welke verkooppunten huishoudens verkiezen voor de aankoop van hun bioproducten.

Doelgerichtere huis-aan-huisbedeling tegen beperkte kostprijs

Tal van marketingstrategieën omvatten ‘huis-aan-huis’-campagnes die een groot en heterogeen publiek bereiken. Deze campagnes zijn vaak duur, maar lijken doorslaggevend om de consumenten aan te zetten tot actie.