Blog

In de huid van een profiler

Uw klanten beter kennen om nieuwe aan te trekken: dat is de essentie van 'Customer Profiling'. Klantenprofilering is een veelgebruikte (geo)marketingtechniek om precies die klanten en prospecten aan te spreken die het interessantst zijn voor uw bedrijf.

Gerichte Out of Home affichagecampagnes

Sinds 2016 werkt Clear Channel samen met SIRIUS Insight voor de ontwikkeling van People & Places 3.0. Bij dit project worden reclameborden gekwalificeerd op basis van de affiniteiten en de sociodemografische karakteristieken van omwonende huishoudens. Nauwkeurige data-analyse, modellering en geomarketing maakt het mogelijk de reclameborden te scoren en verfijnde microtargeting toe te staan. Kathy Vandevelde, Head of GTM vertelt er ons meer over.

WHITEPAPER: DE AUTOMOTIVE SECTOR VERTRAAGT

Eind 2018 telde het Belgisch wagenpark 5.826.987 wagens. Dat is een stijging van 0,83 % ten opzichte van 2017. Deze lichte groei wordt gedragen door Wallonië (+0,91 %) en Vlaanderen (+0,89 %), terwijl in Brussel het wagenpark stagneert met een groei van slechts 0,03 %.

Update: betere spreiding van apotheken in België

18 maanden na onze eerste analyse van het Belgische apothekenlandschap brengen wij u vandaag een update die de belangrijkste evoluties aankaart.

WHITEPAPER: BANKEN IN BELGIË & HUN BANKKANTORENNETTEN

Op tien jaar tijd daalde het aantal bankkantoren in België met zo’n 40%. En ook nu nog worden er regelmatig sluitingen aangekondigd.

Fijnmazige gegevens over huishoudens “in de buurt”

Mosaic Belgium is hierbij een waardevol en objectief gegeven dat Matexi toelaat projecten stevig te onderbouwen.