Disclaimer en privacy policy

Disclaimer en privacy policy

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om u correcte en volledige informatie te geven op onze website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien hierdoor schade veroorzaakt zou worden, kan SIRIUS Insight daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

SIRIUS Insight aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SIRIUS Insight is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SIRIUS Insight.

Privacy policy

Laatste update: mei 2018

Wanneer u informatie aanvraagt via deze website of zich inschrijft voor een evenement, vragen wij uw persoonsgegevens. Wij doen dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van SIRIUS Insight en ze worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit expliciet is aangegeven wanneer wij uw gegevens vragen.

Enkel indien u expliciet toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u te informeren over onze activiteiten en onze producten en diensten.

Wij bewaren uw gegevens gedurende 36 maanden. Na 36 maanden vragen wij opnieuw uw toestemming om uw contactgegevens te mogen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en onze producten en diensten.

Onder de Algemene Verordering Gegevensverwerking (Regulation (EU) 2016/679 en Directive 95/46/EC) heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren, uw toestemming in te trekken of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via het contactformulier op deze website.