Disclaimer en privacy policy

Disclaimer en privacy policy

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om u correcte en volledige informatie te geven op onze website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien hierdoor schade veroorzaakt zou worden, kan SIRIUS Insight daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
SIRIUS Insight aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SIRIUS Insight is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SIRIUS Insight.

Privacy policy

Laatste update: maart 2020

SIRIUS Insight verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Omdat wij hieraan zeer veel belang hechten, hebben wij een groot aantal voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de data altijd compliant is met de privacywetgeving in België (Algemene Verordening Gegevensbescherming – 2016/679/EU).

In het kader van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – 2016/679/EU) heeft SIRIUS Insight een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die de processen bewaakt. De functionaris voor gegevensbescherming kan altijd gecontacteerd worden voor aanvullende vragen via het contactformulier op deze website of ‘compliance @ siriusinsight . be’.

Wanneer u informatie aanvraagt via deze website of zich inschrijft voor een evenement vragen wij bepaalde (zakelijke) contactgegevens. Wij doen dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Uw (zakelijke) contactgegevens worden hiertoe opgenomen in onze database. Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief worden uw (zakelijke) contactgegevens ook opgenomen in onze database. Met uw aanvraag en/of registratie geeft u ons toestemming om uw gegevens in onze database op te slaan en deze te gebruiken.
Uw gegevens worden opgenomen in een database van SIRIUS Insight en ze worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit expliciet is aangegeven wanneer wij uw gegevens vragen.

Wij verzamelen ook gegevens over het bezoek aan en het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze data voor statistische doeleinden, om de performantie van onze webcampagnes op te volgen en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen via post, e-mail, sociale media of telefoon.

SIRIUS Insight gaat zeer zorgvuldig om met data. Dat geldt dus ook voor uw gegevens die u aan ons communiceert. Wij hebben zorgvuldige en passende maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Enkel indien u expliciet toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u te informeren over andere activiteiten en producten en diensten dan voor hetgeen u contact met ons heeft opgenomen.
Wilt u berichten van SIRIUS Insight niet meer ontvangen dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink in onze e-mails of het contactformulier op onze website invullen.

Wij bewaren uw gegevens gedurende 36 maanden. Na 36 maanden vragen wij opnieuw uw toestemming om uw contactgegevens te mogen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en onze producten en diensten.

Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Regulation (EU) 2016/679 en Directive 95/46/EC) heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren, uw toestemming in te trekken of uw gegevens te verwijderen uit onze database. Contacteer ons daartoe via het contactformulier op deze website.

Cookies en tracking technologieën

Op onze website maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij gebruiken deze informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, het optimaliseren van onze diensten en het afstemmen van content op onze website.
Een cookie is een gegevensbestand dat bij het bezoek van een website naar je browser wordt gestuurd en dat wordt opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken. De belangrijkste cookies die op deze website gebruikt worden zijn:

Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Wij verkrijgen op deze manier inzicht in het aantal bezoekers, populaire pagina's, onderwerpen, etc. Deze cookies bevatten alleen anonieme en statistische gegevens en geen persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens).
Wilt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens hiervoor gebruikt? Google biedt een opt-out-plug-in voor een aantal browsers. Kijk hiervoor op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

LinkedIn

Dit gebruiken wij zodat u content van onze website kunt delen op LinkedIn. Daarnaast worden deze cookies door LinkedIn gebruikt om mensen die onze website reeds hebben bezocht te targeten met advertenties.

YouTube

Dit wordt gebruikt wanneer u de YouTube-video’s op onze website bekijkt.

AddToAny

Dit gebruiken wij zodat u content van onze website kunt delen op sociale netwerken.

Zift

Dit wordt gebruikt wanneer u bepaalde content van Alteryx downloadt. Wij verkrijgen op deze manier inzicht in het aantal bezoekers, populaire pagina's, onderwerpen, etc.

U kunt cookies beheren of wissen in de instellingen van uw browser. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.aboutcookies.org.
Sommige browsers laten ook toe om cookies te blokkeren via standaard instelling of add-ons. Meer informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser.