François Stevens, analist, papa en sinds kort PhD

François Stevens, analist, papa en sinds kort PhD

François STEVENS

Master in de Fysica, Business Analytics Consultant bij SIRIUS Insight, kersverse papa van twee zoontjes en sinds kort ook Doctor in de Agronomische Wetenschappen. Dit zijn de belangrijkste mijlpalen op het parcours van François Stevens. Hij vertelt over zijn motivaties, learnings en de obstakels die hij overwon.

De analyse van de zonnestraling als initiatie tot wetenschappelijk onderzoek

Nadat François zijn Master in Fysica afrondde aan de ULB in 2007 ging hij aan de slag als wetenschappelijke medewerker bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. Samen met een team wetenschappers analyseerde hij het elektromagnetisch spectrum van de zonnestraling aan de hand van instrumenten die zich zowel op de aarde als op het ISS bevinden. Deze metingen maken het mogelijk de zon te bestuderen en worden ook gebruikt door wetenschappers die de atmosfeer en het klimaat onderzoeken.

“De missie in het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie sloot perfect aan bij mijn opleiding”, legt François uit. “De atmosferische wetenschappen zijn bijzonder interessant aangezien zij gebruik maken van technologie die constant evolueert, beroep doen op competenties van data-analyse en fysische modelering en zoeken naar antwoorden op belangrijke actuele kwesties.”

De ruimtelijke studie van organische koolstof in de bodem: de zoektocht naar robuuste methodologieën

Vervolgens wenste François zijn competenties te verdiepen door een doctoraat te realiseren. Voor hem was zijn doctoraat een interessante overgang tussen de theoretische kennis die hij verwierf tijdens zijn Master in Fysica en de operationele behoeften van bedrijven en dit onder begeleiding van een promotor en een wetenschappelijk comité.

Na overleg met het team van de eenheid “Environnemérie en Géométique” van het instituut ELI van de UCL start hij met de ruimtelijke studie van organische koolstof in de bodem, wat een belangrijk element is van de bodemkwaliteit.

Het doel is om geostatistische methodes te gebruiken om grote variaties van koolstofgehaltes te verklaren en er de ruimtelijke distributie van te voorspellen op basis van diverse gegevens. Deze kennis en technieken kunnen ondersteuning bieden in het landbouwbeheer. Zo kan bijvoorbeeld meer koolstof in de bodem opgevangen worden om de uitstoot van CO2 veroorzaakt door de mens gedeeltelijk te compenseren.

Spatial prediction and standard deviation

Ruimtelijke en predictive analytics: de raakpunten met de expertise van SIRIUS Insight

Gedurende 4 jaar wijdde François zich volledig aan de verwezenlijking van zijn doctoraat. Na deze periode van wetenschappelijk onderzoek wenst hij zijn vaardigheden ten dienste te stellen van de bedrijfswereld. François vervoegde het SIRIUS Insight-team in september 2015 als Business Analytics Consultant, terwijl hij parallel zijn doctoraat verderzette.

“Tijdens de realisatie van mijn doctoraat kwam ik in contact met heel wat methodes en tools die ik nog steeds gebruik bij SIRIUS Insight”, legt François uit. Tijdens zijn doctoraat leerde hij ruimtelijke gegevens te verwerken met GIS-tools (Geographic Information System), te coderen in R en Python evenals methodes van statistische analyses en machine learning te ontwikkelen.

Een belangrijke levensles

De afwerking van zijn doctoraat was een zeer intense periode. Vandaag blikt François tevreden terug op wat hij heeft gerealiseerd. Met veel genoegen herinnert hij zich de talrijke contacten met het wetenschappelijk team, zijn promotor, de jury,…. “Het zijn gedreven en gepassioneerde onderzoekers die de wetenschap wensen vooruit te brengen. De combinatie doctoreren, voltijds werken en papa worden was weliswaar niet de gemakkelijkste weg. Ik leerde hierdoor efficiënter mijn tijd en prioriteiten te beheren. Het vereiste ook heel wat doorzettingsvermogen. De realisatie van een doctoraat is een waardevolle gelegenheid om nieuwe benaderingen te onderzoeken met een duidelijk afgelijnde doelstelling en gegevens die ter beschikking worden gesteld”, concludeert François.