Een opdeling in 8 groepen en 33 types

Een opdeling in 8 groepen en 33 types

De consumentensegmentatie zorgt voor een homogene verdeling van de Belgische huishoudens in 8 groepen en 33 types. Binnen éénzelfde type vertonen huishoudens gelijkaardige karakteristieken en kunnen op éénzelfde wijze benaderd worden.

De 5 miljoen Belgische huishoudens zijn ingedeeld in de volgende 8 groepen op basis van hun sociodemografische eigenschappen:

 • A Hogere kringen

  De Mosaic-groep “Hogere kringen” bestaat uit types die veruit het hoogste welvaartsniveau in België kennen. Topmanagers, CEO’s en succesvolle professionals zijn de meest voorkomende beroepen bij deze huishoudens. Vaak wonen zij in villa’s net aan de rand van Belgische grootsteden.

 • B Welstellende villawijken

  De huishoudens binnen deze groep genieten eveneens van een hoog welvaartsniveau. Het gaat hier veeleer om gezinnen met thuiswonende kinderen die wonen in comfortabele ééngezinswoningen. Deze groep is voornamelijk aanwezig in Vlaanderen.

 • C Gemeente verkavelingen

  Deze huishoudens bestaan voornamelijk uit koppels zonder kinderen. Enerzijds omdat die reeds het nest hebben verlaten of simpelweg omdat er nog géén kinderen zijn. Zij kennen een gemiddeld welvaartsniveau en blijken een bepaalde aversie te hebben tegen online aankopen. In hun vrije tijd ruilen zij met plezier hun wagen in voor hun fiets.

 • D Comfortabele middenklasse

  De D-groep bestaat voornamelijk uit huishoudens die op het Vlaamse platteland wonen in recente vrijstaande huizen. Deze groep stelt 13% van de Belgische bevolking voor. Hun inkomen bevindt zich dicht bij het nationaal gemiddelde. In deze groep vindt men zowel arbeiders, tijdelijke uitzendkrachten in zorgfuncties als gepensioneerden terug.

 • E Platteland

  Zoals u kan raden, bestaat de E-groep uit huishoudens die op het platteland wonen. Zij onderscheiden zich van de D-groep op verschillende vlakken: het gaat vaak om zeer oude (vernieuwde) huizen, men vindt er voornamelijk werknemers uit de privésector terug en zelfstandigen en men kan deze types op verschillende plaatsen in België terugvinden.

 • F Industriële traditie

  Huishoudens uit de F-groep kennen veeleer een industriële achtergrond. Het gaat hier voornamelijk om Waalse huishoudens die men talrijk terugvindt in de Samber- en Maasvalei. Deze huishoudens wonen in flatgebouwen of rijhuizen en kennen een lager welvaartsniveau. In deze groep vindt men heel wat werklozen en arbeiders terug.

 • G Kleine steden en periferie

  De huishoudens uit de G-groep zijn sterk aanwezig in kleine steden en aan de rand van grotere steden. Deze kleinere huishoudens hebben een gemiddeld welvaartsniveau en wonen vaak in appartementen of rijhuizen.

 • H Grootstedelijken

  De H-groep bestaat grotendeels uit éénpersoonshuishoudens die wonen in appartementsgebouwen in grootsteden. De uitgeoefende beroepen zijn bijzonder divers en gaan van top professionals, CEO’s tot werklozen. Wat hun voornamelijk verbindt is het zeer stedelijke karakter en hun levensstijl. Zo zijn deze huishoudens fervent gebruiker van online aankopen en hechten zijn een groot belang aan het kopen van bio- en faire trade voeding.

Elk van deze groepen bestaan uit meerdere types.

Zo is bijvoorbeeld de B-groep Welstellende villawijken opgedeeld in:

Benieuwd naar meer? Download onze Mosaic Summary en leer meer over de specifieke eigenschappen van onze Mosaic-types.

Ga van start met Mosaic Belgium

Wenst u een gepersonaliseerde offerte of een gratis test op een extract van uw klantendata? Neem dan meteen contact op met ons.