Concentratie aan apotheken per gemeente

Over heel België zijn in 2017 4.943 apotheken gevestigd waarvan zo’n 19% deel uitmaken van grotere groepen. Ondanks dit breed aanbod blijkt de spreiding niet homogeen verdeeld over ons land.

Ontdek de update van het apothekenlandschap (mei 2019)

Over- en onder aanbod van apotheken in bepaalde gemeentes

Gemiddeld zijn er in België 4,39 apotheken beschikbaar per 10.000 inwoners. De vergelijking van dit gemiddelde met de reële situatie, gemeente per gemeente, geeft een genuanceerd beeld. Zo blijkt dat het reële aanbod varieert tussen 0 en 11 apotheken per 10.000 inwoners.

Op onderstaande kaart wordt deze dichtheid duidelijk weergegeven aan de hand van een kleurenschaal. De blauwe kleuren duiden op een lager aanbod ten opzichte van het nationaal gemiddelde. De oranje kleuren geven dan weer een hoger aanbod weer t.o.v. ditzelfde gemiddelde. De neutrale kleur vindt men terug bij gemeentes die zich in lijn bevinden met de waarde van 4,39 apotheken per 10.000 inwoners.

Wist u dat ?

De gemiddelde afstand om een apotheek te bereiken 1 km bedraagt. Sterker nog, 80% van de bevolking woont op 1,5 km van een apotheek.
Ontdek ook de geografische spreiding van de 5.000 apotheken en het marktaandeel van ketenapotheken.

Wenst u de activiteit van uw apotheek te verplaatsen? Een nieuwe vestiging te openen?

Omring u dan met professionals in geografische en demografische analyses om de meerwaarde van uw project aan te tonen en zo de nodige toelatingen te verkrijgen.

Verkrijg uw toelating met een stevig onderbouwd dossier

Wij maken verschillende analyses en kaarten om zo de betere geografische en demografische spreiding aan te tonen die het resultaat is van uw project. De lokale bevolking wordt bestudeerd en toegekend aan de aanwezige apotheken. U hoeft enkel nog de nodige gegevens te verzamelen om uw dossier in te dienen bij de bevoegde autoriteiten.

Het team van SIRIUS Insight begeleidt al jaar en dag apothekers bij het opmaken van hun dossiers. De aanvaardingsgraad van deze aanvragen ligt een stuk hoger dankzij de precisie van de studies.

De hervorming van het KB

In een nabije toekomst zal het KB van 25 september 1974 herzien worden. Deze wetgeving definieert de criteria voor de opening en de verhuis van apotheken. De hervorming heeft twee doelen:

  • Het bereik van apotheken verhogen.
  • De vermindering van het aantal apotheken.

Het zal niet langer mogelijk zijn beroep te doen op criteria die een betere geografische of demografische spreiding aantonen. Voorlopige sluitingen worden beperkt tot maximum 1 jaar. De verhuis van de activiteiten blijft wel mogelijk indien een fusie gerealiseerd wordt en bepaalde normen gerespecteerd worden.