Spreiding geriaters en bevolking van 75 jaar en meer

Spreiding geriaters en bevolking van 75 jaar en meer

Bevolking t.o.v. de geriaters

Aantal 75-plussers, per geriater, per arrondissement.

In een recente studie gingen we op zoek naar de plaats van de geriatrie in België. Ditmaal ging de studie een stapje verder: waar zitten de geriaters en is dit optimaal ten opzichte van de betrokken bevolking.

De kaart geeft twee dimensies mee. Enerzijds ziet men het aantal aanwezige bewoners van 75 jaar en meer (kleur van de bol). Anderzijds, kan men de representativiteit van de geriaters raadplegen (grootte van de bol).

Opvallende vaststellingen

  • 14 arrondissementen beschikken over minder dan 5 geriaters. Bijgevolg staat iedere geriater garant voor een bevolkingsgroep van 5 000 tot zelfs 19 000 personen van 75 jaar en meer.
  • In de arrondissementen Antwerpen, Brussel, Leuven, Gent, Brugge zijn er 14 tot 29 geriaters beschikbaar. Deze geriaters staan in deze arrondissementen garant voor 2 300 – 4 500 personen van 75 jaar en meer.
  • Het nationaal gemiddelde bedraagt 1 geriater per groep van 4377 personen van 75 jaar en meer.