Mosaic Belgium

Optimalisering van marketinginspanningen en –budget dankzij doorgedreven klantensegmentering

De consumentensegmentatie Mosaic Belgium geeft een duidelijk beeld van de demografie, de leefomstandigheden, de levenswijze en ook de verblijfplaats van alle Belgische huishoudens.

Klassieke marketingsegmenteringen gaan uit van geobserveerd aankoopgedrag van bestaande klanten, terwijl online segmenteringen focussen op het onlinegedrag van webbezoekers. Deze benaderingen laten echter niet toe om het marktpotentieel van een organisatie te voorspellen. Mosaic Belgium biedt die mogelijkheid wel. Deze consumentensegmentatie deelt de Belgische huishoudens in op basis van hun socio-demografische kenmerken, levensomstandigheden en verblijfplaats.

Consumentensegmentatie

Door de consumenten te classificeren in samenhangende groepen is het mogelijk snel en efficiënt te bepalen wie dezelfde eigenschappen heeft en wie open staat voor welk aanbod, via welk kanaal. Dit is mogelijk direct bij het eerste contact.

Klantenprofiel

Door het profiel van uw klanten af te zetten tegen dat van de totale bevolking, kunt u nagaan wie uw doelgroep is en welke prospecten potentiële klanten zijn. Gekoppeld aan gegevens over aankopen ziet u wie uw beste klanten zijn.

Analyse van het verzorgingsgebied

De cartografische weergave en de analyse van uw lokale markt laten u toe uw lokale marketing-initiatieven te optimaliseren en daarop af te stemmen.

Mosaic Belgium

De consumentensegmentatie Mosaic Belgium geeft een duidelijk beeld van de demografie, de leefomstandigheden, de levenswijze en ook de verblijfplaats van alle Belgische huishoudens. Mosaic Belgium benut de toegang tot een breed spectrum uiterst nauwkeurige gegevens van huishoudens om de consumenten beter te begrijpen.

Mosaic Belgium segmenteert de Belgische consumenten in 33 types op basis van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, type woning, woon-omgeving, .... Deze 33 types worden vervolgens samengebracht in 8 relevante groepen van de Belgische bevolking.

Integratie Micromarketer Generation3

Mosaic Belgium is standaard geïntegreerd in Micromarketer Generation3. Met de krachtige geomarketing tools in Micromarketer Generation3 kunt u zelf uw analyses doen met Mosaic Belgium.

Voordelen Mosaic Belgium

  • U krijgt meer inzicht in uw huidig klantenbestand;
  • Dankzij de kennis van uw lokale markt, kunt u de resultaten van uw verkooppunten verbeteren;
  • Mosaic Belgium stelt u in staat de kennis van uw verzorgingsgebied te vergroten;
  • Op basis van uw huidige klantenprofielen kiest u de voor uw markt beste vestigingsplaats(en);
  • Kennis van uw klant en potentiële klanten stellen uw marketingteam in staat de optimale marketingmix toe te passen en uw marketinginspanningen te optimaliseren;
  • Het in kaart brengen van potentiële klanten helpen u de vooropgestelde groei te realiseren.

Powered by EXPERIAN Mosaic Belgium

Waarom AI het beste netwerk aan verkooppunten bepaalt?