Matexi: fijnmazige gegevens over huishoudens “in de buurt”

Als buurtontwikkelaar bouwt Matexi al meer dan 70 jaar duurzame huizen en appartementen verspreid over België. Hierbij is het voor hen belangrijk om het juiste type woningen aan te bieden, op de gepaste plaats voor de gepaste huishoudens. Mosaic Belgium is hierbij een waardevol en objectief gegeven dat Matexi toelaat projecten stevig te onderbouwen. Roel Helgers, Market Economist bij Matexi legt uit hoe dit precies in zijn werk gaat.

Wat is Mosaic Belgium?

Mosaic Belgium is een consumentensegmentatie die de Belgische huishoudens indeelt in 33 types. Het geeft een duidelijk beeld van de demografie, de leefomstandigheden, de levenswijze en ook de verblijfplaats van alle Belgische huishoudens. Omdat Mosaic Belgium beschikbaar is voor ieder straatsegment is het mogelijk tal van waardevolle analyses te doen zoals klantenprofilering, exploratie van locaties, analyse van verzorgingsgebieden, voorspellen van de omzet van een nieuw verkooppunt en nog veel meer.

De meerderheid van de kopers wonen reeds in de nabije omgeving

Uit ervaring weet Matexi dat de meerderheid van hun woningen verkocht worden aan huishoudens die reeds in de regio van de panden wonen. Door de Mosaicprofielen van de huishoudens te analyseren die in deze zone wonen kan Matexi ook haar afzetprognoses aanpassen.

Woonbuurten maken is een kapitaalintensief en tijdrovend proces. “Tussen de aankoop van de grond en de oplevering van de woningen verloopt gemiddeld 7 jaar”, legt Roel uit. “Aan de hand van de Mosaictypes die zich in de onmiddellijke omgeving van een bouwgrond bevinden beschrijven we aan de ontwikkelaars, architecten en het investeringscomité hoe de bevolking is samengesteld en wat hun specifieke eigenschappen en verwachtingen zijn. Dit laat hun toe al deze elementen in acht te nemen bij het ontwikkelen van het gepaste project.”

Snel, objectieve kennis opdoen over de lokale huishoudens

Zowel voor de aankoop van een grond, als voor het selecteren van het gepaste bouwproject is lokale kennis belangrijk. “Investeerders en architecten kennen niet ieder detail en specificiteit van iedere locatie in België”, vertelt Roel. “Met Mosaic is het mogelijk om zeer snel een gedetailleerd beeld te krijgen van de eigenschappen van de bevolking die er woont.”

Naast de Mosaictypes gebruikt Matexi eveneens de onderliggende Mosaicfactoren. Die laten op onafhankelijke basis toe zicht te krijgen op het welvaartsniveau, gemiddelde leeftijd, gezinssamenstelling en type huisvesting van de huishoudens en het stedelijk karakter van de omgeving. Deze gegevens gebruikt Matexi zowel op niveau van het straatsegment om een gedetailleerd beeld te verkrijgen, als op gemeentelijk niveau om bepaalde tendensen te onderzoeken. “In bepaalde steden zoals bijvoorbeeld Brussel is de bevolking bijzonder divers, het microniveau dat Mosaic biedt is in zulke situaties erg waardevol”, vervolledigt Roel.

Ondersteuning van het beslissingsproces

“Door de eigenschappen zoals inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, … van huishoudens op te nemen maken we stevig onderbouwde dossiers met duidelijk kwantificeerbare elementen”, legt Roel uit.

“De gegevens uit Mosaic helpen ons op verschillende niveaus objectieve beslissingen te nemen. Zowel de ontwikkelaars als het investeringscomité kunnen hun buikgevoel objectiveren op basis van betrouwbare en fijnmazige informatie. Ook op strategisch niveau gebruikt Matexi Mosaic om variaties te observeren en op basis daarvan een langetermijnstrategie te bepalen”, besluit Roel.

MATEXI

  • Meer dan 350 werknemers en 3.000 indirecte jobs
  • Jaarlijkse verkoop van 1.500 woningen
  • Aanwezig in 330 gemeenten

“Op basis van de sociologische, demografische en economische informatie aanwezig in Mosaic Belgium, is Matexi in staat een gedetailleerd beeld te krijgen van de lokale bevolking. Voor zowel de evaluatie van de ligging van bouwgronden, het kiezen van het type woningen dat we wensen te ontwikkelen, als de profilering van potentiele kopers is Mosaic Belgium een belangrijk hulpmiddel om objectieve beslissingen te nemen.”

Roel Helgers, Market Economist bij Matexi

Over Mosaic Belgium

Mosaic Belgium segmenteert de Belgische bevolking in 33 types en 8 groepen op basis van gezinssamenstelling, huisvesting, stedelijk karakter, inkomen, leeftijd, online gedrag, mobiliteit, consumptiegedrag, studieniveau, werk, … Al deze informatie is beschikbaar voor heel België op diverse schalen: postcode, statistische sector en zelfs straatsegment.

Zowel de eigenschappen als de spreiding van de Belgische bevolking is bijzonder heterogeen. Mosaic Belgium geeft een duidelijk beeld van de bevolking en maakt het mogelijk doelgroepen te profileren en lokaliseren om zo de marketingdoelstellingen te bereiken evenals een ontwikkelingsstrategie te ondersteunen.