Rapport locatieplanning

Trefzeker in retail met geo-analyse en locatieplanning

De retailsector evolueert razendsnel. Als retailer wilt u dan ook soepel kunnen inspelen op de dynamische omgevingsfactoren én op de actuele verwachtingen van de consument. Máár wat zijn vandaag de verwachtingen van de professionals in retailontwikkeling? Om daar een helder beeld van te krijgen lanceerde SIRIUS Insight, in samenwerking met RetailDetail, een uitgebreide online-enquête om de trends en evoluties in locatieplanning in kaart te brengen. Waarop letten de retailers bij de keuze van een nieuwe locatie, op welke data en analyses baseren ze zich én hoe zien ze zelf de toekomst?

Evalueer locaties op basis van harde feiten

Nu, meer dan ooit, is het nemen van de juiste investeringsbeslissingen rond fysieke locaties van cruciaal belang voor het succes van uw organisatie. Een foute locatie-investering betekent verspilde middelen én kost u heel wat inkomsten. Welke data en tools zijn dan belangrijk om behendig in te spelen op de veranderingen in de markt?

Vrijwel alle geënquêteerde bedrijven hebben toegang tot interne data voor analyse. Meer dan de helft van de bedrijven heeft een geomarketingtool, een derde heeft analisten, en nog een derde koopt data in. Uiteraard hangt dit samen met de grootte van het retailnetwerk: binnen de groep van kleinere retailers opteert zo’n 45% voor externe data, terwijl meer dan 60% van de middelgrote retailers en 80% van de grote retailers een beroep doet op externe data. Wat vooral van tel is bij het gebruik van externe data is de recentheid en de kwaliteit van de data.

Ontdek groeimogelijkheden die anderen niet zien

Uit de enquête blijkt ook dat alle bedrijven ervan uitgaan dat de retailnetwerken in de komende jaren zullen veranderen. Denk dan aan kleinere of aan grotere winkels, aan een verschuiving naar de periferie – met goed bereikbare baanwinkels, lagere huurprijzen en gratis parking – en aan ‘retail parcs’ met verschillende winkelunits.

De bottom line blijft evenwel dat retailers een meer datagedreven benadering van locatieplanning willen, met of zonder externe partner. Er is duidelijk een toenemende behoefte aan tools voor de toekomst, aan locatiegerichte inzichten én aan een breed aanbod van externe datastromen.

Download het rapport

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Unieke expertise in datagedreven locatieplanning

Als Belgisch adviesbureau en als pionier in geomarketingstrategie hebben wij in de voorbije 30 jaar een grote expertise opgebouwd in uiteenlopende sectoren. Onze kracht is dat wij uiterst betrouwbare en geavanceerde consumentenanalyses en marktdata combineren met locatie- en geodata. Daarbij maken we ook gebruik van artificiële intelligentie om met de eigen ontwikkelde Mosaic Belgium consumenten-segmentatie voordelen te creëren voor elke professional in locatieplanning. Niet alleen kunnen wij de analyses voor u uitvoeren, wij leveren ook de data én de training om er autonoom mee om te gaan.