Experts (2018)

Whitepaper: valkuilen op het pad naar succesvolle analytics

In samenwerking met professor Denis de Crombrugghe brengen wij u vandaag deze whitepaper. U krijgt er een duidelijk overzicht van de valkuilen en problemen die het analytisch proces van bedrijven kunnen belemmeren. Sommige valkuilen brengen de betrouwbaarheid van de resultaten van analyses in gevaar en kunnen leiden tot verkeerde interpretaties. Gelukkig kent ieder probleem een oplossing.

Bedrijven zijn omringd door data, maar velen slagen er niet in om hieruit interessante perspectieven te verkrijgen en dit ondanks dat digitalisatie, big data en machine learning hot topics zijn! Data scientists claimen dat data de nieuwe olie van de economie is en een belangrijke parameter voor succes. Toch beschikken slechts weinig bedrijven over de nodige tools en competenties om deze gigantische hoeveelheid data om te zetten in pertinente inzichten. In een recent onderzoek kwam PwC tot de vaststelling dat 43% van de bedrijven “weinig tastbaar voordeel van hun informatie verkrijgen”, terwijl 23% “helemaal geen voordeel verkrijgen”.

Hierdoor besluiten bedrijven te investeren in analytics: ze ontwikkelen verschillende soorten analytics, data lakes, analysetools, dashboards,… Helaas is deze strategie vaak niet even efficiënt als gehoopt. Een succesvolle analytics strategie uitbouwen vraagt om meer dan enkel investeren in de juiste tools.

Leer in deze whitepaper:

 • Wat loopt er mis voor het analytics project van start gaat?
 • 4 essentiële elementen om een project in goede banen te leiden
 • 8 valkuilen op de weg naar succesvolle anaytics
  • Selectiviteit van gegevens en selectiebias
  • Inconsistenties en verwarring tussen concepten en definities
  • Impliciete en zelfs onbewuste veronderstellingen
  • Gevaarlijke hypotheses: sharp nulls
  • Gevaarlijke hypotheses: bevestiging van veronderstellingen
  • Verkeerde interpretatie van “onbeduidendheid” en andere resultaten
  • Correlatie en causaliteit
  • Black-box gebruik van artificial intelligence en machine learning
 • 10 aanbevelingen voor effectieve data-analyse

Donwload de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.