DE AUTOMOTIVE SECTOR VERTRAAGT (2019)

Lage-emissiezones, à la carte mobiliteit, elektrificatie van het wagenpark, gedeelde wagens, cash for car, autonome wagens zijn de nieuwe, soms complementaire, soms tegenstrijdige impulsen die tegelijkertijd spelen in het hart van de automotive sector. Elk van deze trends heeft gevolgen voor fabrikanten, invoerders en dealers op uiteenlopende niveaus en roept vragen op over de ontwikkeling van de markt.

Deze nieuwe editie van onze whitepaper belicht de verschillende ontwikkelingen in de automotive markt. Dit jaar integreerden we een aantal nieuwigheden, zoals meer gedetailleerde tijdsgebonden en regionale perspectieven. Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan professionele wagenparken, zowel op het gebied van analyse als van voorspellende modellering.

Het Belgisch wagenpark in 2018

Eind 2018 telde het Belgisch wagenpark 5.826.987 wagens. Dat is een stijging van 0,83% ten opzichte van 2017. Deze lichte groei wordt gedragen door Wallonië (+0,91%) en Vlaanderen (+0,89%), terwijl in Brussel het wagenpark stagneert met een groei van slechts 0,03%.

De voorkeursmotoren in 2018

In 2018 versnelt de afname van het aantal dieselwagens. Zo is in België slechts 36% van de ingeschreven nieuwe wagens in 2018 een dieselwagen, tegenover 47% in 2017 en 52% in 2016. Momenteel is deze tendens vooral ten gunste van benzinewagens. Het aandeel nieuw ingeschreven benzinewagens steeg van 37% in 2015 tot 58% in 2018. Naast deze sterke trend is het aandeel ingeschreven wagens met een alternatieve motorisatie in 2018 slechts een half procent hoger en bereikt het 5,87%.

De elektrificatie van het wagenpark

De ecologische aandacht is bevorderlijk voor de elektrificatie van het wagenpark. Een trend die eerder langzaam van start lijkt te gaan. Vandaag zijn er in België 105.101 elektrische en hybride wagens ingeschreven. Dat komt neer op 2,57% van het wagenpark. Wat de inschrijvingen betreft, vertegenwoordigen de elektrische/hybride wagens 5,12% van de inschrijvingen van nieuwe wagens in 2018, tegenover 4,88% in 2017. Maar is de interesse van de bestuurders in elektrische/hybride wagens even groot in heel België? Om de regionale verschillen en de verschillen volgens het type bestuurder waar te nemen, bestudeerde SIRIUS Insight afzonderlijk het aandeel van elektrische en hybride wagens ingeschreven door particulieren en door professionelen binnen de drie gewesten.

Download de whitepaper en ontdek alle analyses en bevindingen.

Ontdek in deze whitepaper:

 • Het Belgisch wagenpark in 2018
 • De voorkeursmotorisatie in 2018
 • Focus op de bestuurders
 • De alternatieve motorisaties in vertraging
 • De elektrificatie van het wagenpark
  • Regionale en lokale tendensen
  • De Waalse particuliere bestuurders voeren een inhaalmanoeuvre uit
  • De elektrificatie van het wagenpark onder impuls van de Vlaamse professionelen
 • De particuliere bestuurders die kiezen voor elektrische en hybride wagens
 • De evolutie van het elektrisch en hybride wagenpark tegen 2030
  • Een sterk geëlektrificeerd wagenpark
  • De elektrificatie van het particuliere wagenpark in 2030
  • De professionelen: een duidelijk contrast tussen Noord en Zuid
 • Conclusies & aanbevelingen

Download de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.