Het aantal apotheken in België daalt verder (2020)

Het Belgische landschap aan apotheken is bijzonder concurrentieel. Zowel het aantal fysieke apotheken als het aantal webshops is bijzonder hoog.

Gemiddeld zijn er in Europa 31 apotheken per 100.000 inwoners. België bevindt zich met 43 apotheken per 100.000 inwoners ver boven dit Europees gemiddelde (2019 – Statista). Deze hoge densiteit heeft een rechtstreekse impact op het potentieel van apotheken.

In dit artikel en de bijhorende marktanalyse gaan we dieper in op de spreiding van apotheken, de ketenapotheken en het klantenpotentieel per apotheek.

Aantal apotheken in België

Het aantal apotheken in België

België telt in 2020 4.797 apotheken die open zijn voor het publiek. Iets meer dan de helft van die apotheken bevindt zich in Vlaanderen. Brussel telt 11% van de apotheken en Wallonië 35%. Als we hierbij de apotheken tellen die het statuut “tijdelijk gesloten” hebben zijn er 5.044 apotheken aanwezig in België. Dit aantal is hoog maar daalt al meerdere jaren. Zo verminderde het aantal apotheken met 69 eenheden op drie jaar tijd.

Op de kaart hieronder ziet u waar de apotheken zich bevinden. Elk symbool stelt een apotheek voor. Die in het blauw zijn open voor het publiek en die in het rood kennen het statuut “tijdelijk gesloten”. De locatie van apotheken is grotendeels in lijn met de spreiding van de bevolking. Uit de kaart blijkt ook dat de concentratie aan apotheken zeer hoog is in de Belgische steden.

Download de marktanalyse en lees meer over de apotheken gestructureerd in groepen, de densiteit aan apotheken per gemeente en het klantenpotentieel van apotheken.

41% van de Belgische apotheken heeft een laag klantenpotentieel

Gemiddeld genomen verzorgt iedere apotheek in België 2.400 inwoners. In werkelijkheid is dit beeld genuanceerder. Zo zijn er heel wat apotheken (38%) die gevestigd zijn op locaties waar ze een hoger klantenpotentieel hebben, terwijl maar liefst 41% van alle apotheken over een laag klantenpotentieel beschikt.

Uit onze analyses blijkt tevens dat heel wat apotheken in steden over een laag klantenpotentieel beschikken. Download de volledige marktanalyse om meer details te hebben over het klantenpotentieel in de verschillende regio’s.

Onze expertise binnen de sector

De experts van SIRIUS Insight zijn gespecialiseerd in geomarketing. Doorheen de jaren bouwden we heel wat ervaring op binnen de farmaceutische sector.

Zo ondersteunen we zowel zelfstandige apotheken als ketenapotheken bijvoorbeeld bij het zoeken naar de beste locaties om een apotheek te verhuizen, het analyseren van de demografische en geografische spreiding na verhuis, …

Met haarfijne data over de Belgische huishoudens, commerciële en medische activiteiten gekoppeld en onze specifieke expertise zorgen wij steeds voor aanbevelingen die passen in het wettelijk kader en die commercieel interessant zijn.

Contacteer ons om uw project te bespreken.

Download de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.