Automotive: De (r)evolutie binnen de markt (2018)

Zoals verschillende actoren uit de automotivesector aankaarten, merkt ook SIRIUS Insight heel wat evoluties binnen de automotive sector. Ondanks de constante groei binnen deze markt is de sector onderhevig aan heel wat veranderingen. Overheden en klanten wensen meer ecologische voertuigen, de belastingen en de fiscaliteit worden regelmatig herzien, lage-emissiezones worden in grootsteden ontwikkeld, het toenemend gebruik van gedeelde wagens, …

Deze whitepaper geeft inzicht in de evoluties binnen de automotive sector en onderzoekt zowel de huidige markt, de elektrificatie van het wagenpark, als hoe het marktpotentieel gekwantificeerd kan worden.

De elektrificatie van het Belgische wagenpark

In 2017 waren 4,9% van alle inschrijvingen nieuwe wagens met een elektrische of hybride motor en stelde 1,4% van het wagenpark voor. Desondanks zijn er grote verschillen tussen de regio’s. Om deze regionale verschillen te illustreren bestudeerde SIRIUS Insight de inschrijvingen van elektrische en hybride wagens door particulieren in 2017.

Een getekende geografische spreiding

Een duidelijk verschil tussen de noordelijke en zuidelijke helft van België wordt direct zichtbaar. In meer Vlaamse postcodes zien we een groter aandeel aan elektrische wagens dan in de rest van het land.

In 2017, ging het bij 3% van alle ingeschreven particuliere wagens om een elektrische of hybride wagen. In Vlaanderen stellen we vast dat bij postcodes aanwezig binnen de gemeenten Glabbeek, Stekene, Vorselaar, Lendelede en Tervuren meer dan 7% van de inschrijvingen elektrische of hybride wagens waren. In Wallonië zijn de koplopers postcodes aanwezig in de gemeenten Enghien, Lierneux, Wellen en Trois-Ponts. Binnen deze gemeenten ligt het aantal inschrijvingen van dit type wagens boven de 6%.

In de Brusselse regio is het aandeel inschrijvingen van elektrische en hybride wagens net boven het nationaal gemiddelde van 3%. De uitzonderingen zijn de postcodes aanwezig binnen de gemeenten Molenbeek-Saint-Jean en Haren die zich onder dit nationaal gemiddelde bevinden.

Hoe zal het elektrische en hybride wagenpark evolueren naar 2025 toe?

De experten uit de sector claimen dat in 2025 het Belgische wagenpark zal bestaan uit 40% elektrische wagens en 60% thermische wagens. Een ambitieus doel dat ondersteund moet worden door de evolutie van de infrastructuur: laadpalen, aanpassing van werkplaatsen van dealers, elektriciteitsnetwerk, …

Wetende dat de tendensen lokaal sterk variëren en dat verschillende bestuurdersprofielen niet even snel een elektrische wagen zullen aanschaffen claimt SIRIUS Insight dat de elektrificatie van het wagenpark niet op lineaire wijze zal evolueren doorheen het land.

Om extra kracht aan dit statement te geven deed SIRIUS Insight een voorspellende analyse en berekende het aantal elektrische wagens aanwezig per postcode in 2025.

De toekomst van de elektrische en hybride wagen

De voorspellende analyse houdt rekening met enkele hypotheses: het wagenpark blijft met 1% toenemen tot 2022 en stagneert vervolgens, in 2025 bestaat het wagenpak voor 40% uit elektrische en hybride wagens en de Mosaic-typologie bepaalt de voorkeur en het aankoopgedrag.

Door al deze hypotheses in acht te nemen kan SIRIUS Insight een aantal conclusies trekken:

 • De elektrificatie van het wagenpark zal voornamelijk in Vlaanderen plaatsvinden. 65% van alle elektrische en hybride wagens bevinden zich in 2025 in Vlaanderen.
 • De Brusselse regio zal de hoogste penetratiegraad kennen: 55% van de huishoudens zullen er over een elektrische of hybride wagen beschikken. De elektrificatie blijft een stedelijk fenomeen. Zo stelt SIRIUS Insight vast dat 25% van het elektrische wagenpark zich in stedelijke omgevingen zal bevinden en dat 48% van de huishoudens er over een elektrische wagen zullen beschikken.
 • Wallonië, dat een landelijker landschap kent, zal het moeilijker hebben om deze tendens te volgen. Het wagenpark zal er voor uit 21% elektrische en hybride wagens bestaan met een penetratie bij 27% van de huishoudens.

Voorspellingen die de aanpassingen aan de infrastrucuur kunnen begeleiden

Deze benadering toont haar nut voor overheden, bedrijven gespecialiseerd in laadpalen evenals de autoconstructeurs en importeurs.
Het zijn deze gegevens die eenieder toelaten deze (r)evolutie te anticiperen op lokale schaal.

In deze whitepaper vindt u onder meer:

 • Het Belgische wagenpark in 2017
  • Evolutie van de motoren
  • De evolutie van het professionele wagenpark
  • Motor & type gebruiker: een nauwe band
 • De (r)evolutie van wagens met een alternatieve motor
  • Een indrukwekkende groei
  • Een getekende geografische spreiding
  • Wie zijn deze early innovators?
 • Hoe zal het elektrische wagenpark evolueren naar 2025 toe?
 • Het automotive potentieel: met welke elementen rekening houden?
  • De inkomens van de huishoudens
  • Sociodemografische classificatie van huishoudens
  • Hoe kan men het marktpotentieel lokaliseren?
  • De leasingchallenge

Download de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.