Een winkel openen. Hoe kies je de beste locatie ?

De locatie van een winkel is veruit het element met de hoogste impact op een goede exploitatie. In welke sector u ook actief bent, door een locatie te kiezen, kiest u uw potentiële klanten. Onze geomarketingexperten laten u doorheen dit artikel de belangrijkste parameters ontdekken in de zoektocht naar een locatie met het oog op de opening van een winkel.

Over SIRIUS Insight

SIRIUS Insight is een adviesbureau gespecialiseerd in geomarketingstrategie. Onze klanten rekenen op ons om hun retailnetwerk te ontwikkelen, om zicht te krijgen op hun doelgroepen en om actuele markt- en consumentendata te bekomen.

Van expansiestrategie tot winkellocatie

De opening van een winkel maakt meestal deel uit van een groter ontwikkelingsproject. Behalve als u reeds een goed gedefinieerde ontwikkelingszone voor ogen hebt, is het belangrijk om uw ontwikkelingsproject te analyseren in de context van uw markt.

Voor we aandacht besteden aan de eigenschappen van een precieze locatie (visibiliteit, aanpalende winkels, lokale concurrentie,…), raden wij u aan om even afstand te nemen en de globale context te analyseren. Het analyseren van uw markt, uw doelgroep en uw concurrentie, stelt u in staat de haalbaarheid van uw ontwikkelingsplan uit te testen, uw expansiezones te detecteren en de meest cruciale hefbomen in uw ontwikkeling te identificeren.

Visie, strategie en dan locatiekeuze

Voor u op zoek gaat naar interessante locaties om een winkel te openen, is het essentieel een duidelijke visie te hebben op uw onderneming, uw prijs- en serviceniveau, de consument tot wie uw aanbod zich richt en de concurrentie waar u tegen op moet boksen.

“Definieer eerst “voor wie” u een winkel wil openen, voor u beslist “waar” u een winkel wil openen.”

Welke producten gaat u aanbieden aan welk type klant ? Wie is de klant ? Hoe gedraagt hij zich ? Hoe consumeert hij? Wat is zijn levensstandaard ? Waar is hij aanwezig ? In welke markt lanceert uw onderneming zich? Wie zijn de concurrenten ? Is het een frontale, partiële of eerder een gunstige concurrentie ? Richten uw concurrenten zich op exact dezelfde doelgroep ?

De antwoorden op deze vragen laten u toe de meest geïnteresseerde consumenten te benaderen met uw aanbod en voor de meest geschikte strategie te kiezen ten opzichte van uw specifieke concurrentie.

Winkels openen waar uw doelgroep aanwezig is

Het belangrijkste voor uw ontwikkeling is winkels openen precies waar uw doelgroep aanwezig is. Twee essentiële componenten maken deel uit van deze redenering : het volume aan consumenten EN de karakteristieken van de consumenten.

Zowel het volume als de karakteristieken van potentiële klanten zijn essentieel bij de keuze van winkellocaties.

Enkele zeldzame ketens die op bijna alle consumenten mikken buiten beschouwing gelaten, heeft de grote meerderheid van retailers een beperktere doelgroep. Door deze doelgroep te definiëren en te lokaliseren, bent u in staat een aanbod te ontwikkelen naar de consumenten die het meest geïnteresseerd zijn in uw producten. In welke sector u ook actief bent, het grootste gedeelte van uw omzet wordt gegenereerd door de dichtstbijzijnde klanten.

Denk bijvoorbeeld aan de doelgroepen van een dierenwinkel, een kledingswinkel, een broodjeswinkel, een bio-winkel, … Sommige ketens richten zich specifiek op stedelingen, terwijl andere kiezen voor consumenten in hun werkomgeving of consumenten met interesse voor bio. Deze verschillende types consument zijn niet homogeen verdeeld en consumeren niet op een identieke manier. Om uw doelgroep te definiëren en te lokaliseren gebruiken wij bij SIRIUS Insight de consumentensegmentatie Mosaic Belgium.

Het marktpotentieel : de uitgaves van de huishoudens

Het marktpotentieel, sterk verbonden aan de aanwezigheid van de doelgroep, geeft het commerciële belang van uw aanbod weer. Vaak is het gelokaliseerd op het niveau van de statistische sector of postcode. Het marktpotentieel geeft het totale bedrag weer dat lokale huishoudens uitgeven aan uw type producten. In functie van het type aanbod kan dit markpotentieel uitgedrukt worden in geldwaarde of in een aantal individuen, in een aantal huishoudens, in een aantal voertuigen, in een aantal fietsen, …

Dit gegeven is waardevol, met name om de zones met een hoog potentieel te detecteren. Het marktpotentieel wordt ook gebruikt om de theoretische omzet van een winkel te berekenen gebruik makend van betrouwbare analytische modellen.

De concurrentie en de publiekstrekkers

De concurrentie en de andere publiekstrekkers spelen eveneens een belangrijke rol in het expansieplan en in de zoektocht naar interessante locaties.

Laat ons beginnen bij de concurrentie. De concurrentie is een tactisch element dat op zeer verschillende manieren kan uitgespeeld worden, in functie van de sectoren van bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan autodealers of modewinkels. Bij dat soort verkooppunten, is de aanwezigheid van concurrentie essentieel. Vaak zal de tactiek erin bestaan aanwezig te zijn op plaatsen waar de concurrenten zich gevestigd hebben. Het zijn sectoren waar de klanten redelijk gevarieerde profielen hebben en ervan houden om meerdere winkels te bezoeken om producten te vergelijken. In andere sectoren, zoals bijvoorbeeld bij voedingswinkels of de farmaceutische distributie, doet de concurrentiedruk zich op een andere manier gelden. De consumenten bevoorraden zich in het algemeen in één of twee winkels en het aanwezige aanbod is reeds zeer uitgebreid. Een voedingswinkel of een apotheek naast die van een concurrent openen is in dit geval eerder nefast.

Vervolgens zijn er nog een reeks complementaire publiekstrekkers. Het gaat om winkels of voorzieningen die voor passage zorgen nabij uw winkel. Denk bijvoorbeeld aan apotheken die zich vestigen in commerciële winkelcentra, superettes die zich openen naast kappers, …

Een winkel openen in een reeds bestaand netwerk

Dit artikel concentreerde zich tot nu toe op de opening van één winkel. De opening van deze winkel past meestal in het kader van een reeds bestaand en ontwikkeld retailnetwerk. De werking van het retailnetwerk laat toe veel te leren van de bestaande winkels. Denk in het bijzonder aan de invloedszone van de winkel, de interactie met de concurrenten, het profiel van de klanten, … Met deze verschillende parameters kan rekening gehouden worden bij de zoektocht naar nieuwe locaties.

Hou ook rekening met de impact die de opening van de winkel zal hebben op de andere winkels van uw netwerk. In tal van sectoren merken wij een hoge kannibalisatiegraad tussen de verschillende winkels van eenzelfde keten. Gerichte analytische modellen laten toe voorafgaand de collaterale impact te meten van een winkelopening.

Een team van experten staat voor u klaar

Door uw ontwikkelingsstrategie toe te vertrouwen aan onze geomarketingexperten hebt u de zekerheid dat u kan rekenen op kwalitatieve begeleiding. Ons analytisch team schoolt zich continu bij en beschikt over geactualiseerde gegevens en geavanceerde en betrouwbare methodieken.

Door de zoektocht naar locaties uit te besteden kan u zich niet alleen concentreren op uw business maar kan u tevens de nodige afstand nemen zodat u beslissingen kan nemen gebaseerd op objectieve gegevens.

Lokalisatierapport, omzetraming, het zoeken naar expansiezones, ontwikkeling of audit van het retailnetwerk, … onze experten staan klaar om u te begeleiden bij de ontwikkeling van uw bedrijf.

Contacteer ons voor een gesprek over uw project.

Samengevat: de zoektocht naar een winkellocatie in twee grote stappen

De zoektocht naar winkellocaties bestaat uit twee grote stappen. Om te beginnen is er een analyse van het marktpotentieel. Die laat toe om de hotspots of expansiezones te bepalen. Deze expansiezones bevatten consumenten die interesse hebben in uw aanbod en dit in zodanige voldoende hoeveelheid dat ze garant staan voor een afdoend marktpotentieel. Het concurrentieniveau in deze zones beantwoordt daarbij aan de specifieke kenmerken van uw sector.

Na deze macro-analyse, start het zoekwerk naar het vinden van locaties middenin deze hotspots. De beste locatie om een winkel te openen zal die zijn die profiteert van een goede visibiliteit bij het doelpubliek. Diverse parameters helpen u bij het determineren van de meest geschikte plek: het profiel van de lokale bevolking, het verkeer in de buurt, het aantal voetgangers, de aanwezigheid van complementaire publiekstrekkers, …