Kannibalisme en interne concurrentie

Welke verkooppunten zijn in concurrentie met elkaar?

Kannibalisme is het gevolg van een interne competitie en heeft als rechtstreeks gevolg dat middelen verspild worden en dat de omzet daalt. Dit fenomeen merkt men op bij verkooppunten die dicht bij elkaar liggen omdat verschillende verkooppunten werden geopend in hetzelfde verzorgingsgebied.

Om deze verspilling tegen te gaan is het belangrijk dit kannibalisme in te perken door de interne organisatie te herzien of door concurrerende verkooppunten te verplaatsen.

Hoe leest u deze kaarten?

Het groene symbool stelt het bestudeerde verkooppunt voor. Het grijze symbool (rechts bovenaan) stelt een ander verkooppunt van hetzelfde netwerk voor. De bollen staan voor de klanten die aanwezig zijn binnen een statistische sector en de grootte van de bol is proportioneel met het aantal klanten. De blauwe kleur geeft het aandeel klanten weer die naar het bestudeerde verkooppunt komen. Tenslotte geeft de rode kleur het aandeel klanten weer die zich naar andere verkooppunten van het netwerk begeven.

Zo stellen we op de eerste kaart vast dat het verkooppunt een goede lokale leadership heeft. Op de tweede kaart merken we dat de leadership van het verkooppunt snel afneemt wanneer men zich iets verder van het verkooppunt bevindt. Een grotere kannibalisatie wordt bijgevolg vastgesteld.

Waarom het kannibalisme tussen verkooppunten bestuderen ?

  • Stop de verspilling van middelen.
  • Begrijp het leadership en de rol van ieder verkooppunt.
  • Verplaats of pas de organisatie aan van verkooppunten waar een belangrijke interne concurrentie wordt vastgesteld.