De verzorgingsgebieden van verkooppunten

Wat is de invloedszone van een verkooppunt en welke afstand leggen klanten af om deze te bereiken?

Een verzorgingsgebied is een geografische zone rond een verkooppunt die de herkomst van de meerderheid van de klanten voorstelt. Verzorgingsgebieden kunnen tevens op exploratieve wijze geplaatst worden, namelijk wanneer men naar een nieuwe locatie zoekt voor een verkooppunt wat het mogelijk maakt overlappingen zo veel mogelijk te beperken.

Met deze geomarketinganalyse krijgt u inzicht in de afstand die uw klanten afleggen evenals het bereik van uw verkooppunt. Door deze informatie te vergelijken met uw andere verkooppunten bepaalt u welke verkooppunten hun klanten heel lokaal vinden en welke een ruime zone afdekken. Door uw verzorgingsgebieden te analyseren komt u bovendien te weten wat de “ideale” reistijd voor uw klanten is. Vervolledig deze analyse bijvoorbeeld met een profilering van uw klanten a.d.h.v. onze Mosaic Belgium segmentatie en krijg zo een gedetailleerd beeld.

De verzorgingsgebieden geven eveneens een indicatie van de concentratie van uw klanten rondom uw verkooppunten. Zo stelt men bijvoorbeeld vast in de figuur dat 80% van de klanten zich op maximum 19 minuten van een verkooppunt bevindt.

Hoe leest u deze figuren?

De kaarten tonen drie invloedszones rondom een verkooppunt: 5 minuten reistijd, 10 minuten en 15 minuten. Het groene symbool is het bestudeerde verkooppunt. De grijze symbolen zijn verkooppunten binnen het netwerk, maar die in deze kaart niet worden geanalyseerd. Op deze kaarten ziet u eveneens per statistische sector de oorsprong van de klanten.

In de tweede figuur ziet men het percentage klanten die op max x minuten reistijd van de verkooppunten wonen (rode curve). Hoe langer de reistijd is, hoe hoger het percentage klanten is dat men terugvindt. De blauwe curve stelt het gemiddelde van het volledige netwerk weer.

Waarom uw verzorgingsgebieden bestuderen?

  • Bepaal precies hoe lang uw klanten bereid zijn te reizen om uw verkooppunt te bereiken.
  • Verbeter uw lokale marketing door uw producten en diensten te promoten binnen de invloedszone van uw verkooppunt.
  • Beperk het kannibalisme door de invloedszone van ieder verkooppunt te bepalen.