Het lokale marktpotentieel van een product of dienst

Wat is het beschikbare budget bij mijn doelgroep?

Het lokale marktpotentieel is het bedrag dat huishoudens besteden aan bepaalde producten of diensten en dit in een geografische context. Dit marktpotentieel berekent SIRIUS Insight op basis van gedetailleerde gegevens die een geografisch component bezitten: inkomens, bevolking, uitgaven voor specifieke categorieën, Mosaic Belgium, gezinssamenstelling, werkgelegenheid, …

Zo berekent SIRIUS Insight ieder jaar voor de 20.000 Belgische statistische sectoren het markpotentieel voor heel wat producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan: voedingswaren, kledij, energie, voertuigen, bioproducten, restaurantbezoek, huishoudelijke apparaten, …

Deze unieke data maken het mogelijk uw markt nauwlettend op te volgen, de omzet van een nieuw verkooppunt te berekenen, de prestaties van verkooppunten na te gaan, verkoopsobjectieven te bepalen a.d.h.v. een geo-consumptiemodel, …

Hoe leest u deze kaarten?

De kaarten hierboven zijn enkele voorbeelden van gegevens die gebruikt kunnen worden om het marktpotentieel te bepalen. In dit geval gebruikte SIRIUS Insight gegevens betreffende de uitgaven van huishoudens, hun inkomens, de bevolking, de werkgelegenheid en onze Mosaic Belgium dataset om het marktpotentieel te berekenen en te lokaliseren.

5 reden om het marktpotentieel te berekenen:

  • Analyseer of uw verkooppunten hun beschikbare marktpotentieel benutten.
  • Voorspel de omzet van een nieuwe locatie.
  • Bepaal verkoopsobjectieven op basis van het beschikbare marktpotentieel.
  • Pas uw netwerk van verkooppunten aan door rekening te houden met het beschikbare marktpotentieel.
  • Evalueer de prestaties van uw verkooppunten door de theoretische omzet te vergelijken met de werkelijke omzet.