De concurrentiedruk

Waar zijn mijn concurrenten en welke impact hebben zij op mijn verkooppunten ?

Niet ieder verkooppunt is onderhevig aan dezelfde concurrentiedruk. Sommige zijn omgeven door een groot aantal concurrenten, terwijl andere een lokaal monopolie hebben. De voorkeur van consumenten voor bepaalde ketens beïnvloedt eveneens de druk die concurrenten op uw netwerk uitoefenen.

De concurrentiedruk bereken gebeurt op verschillende manieren. Visualiseer de concurrentie op kaarten en krijg meteen inzicht in de gevoeligheid van de lokale markt. Verfijn deze aanpak door middel van verschillende analyses: weging van de concurrentie op basis van de nabijheid, het modelleren van de druk en aantrekkingskracht van iedere keten evenals het bestedingspatroon van uw doelgroep, …

Hoe leest u deze kaarten?

De groene symbolen stellen de verkooppunten voor van de bestudeerde keten. De rode symbolen stellen de concurrerende verkooppunten voor. Deze kaarten tonen aan dat éénzelfde keten aan een verschillende concurrentiedruk kan zijn blootgesteld afhankelijk van de locaties.

Waarom de concurrentiedruk analyseren?

  • Begrijp de concurrentiële context op lokaal en globaal niveau.
  • Identificeer opportuniteiten en bedreigingen binnen uw netwerk.
  • Analyseer de verzadiging van de markt.
  • Differentieer uw commercieel aanbod t.o.v. uw concurrenten.
  • Zet gerichte marketingacties op, rekening houdend met de lokale concurrentie.