23% van de consumenten verkiezen biologische verkooppunten

De verkoop van biologische voeding is de voorbije jaren in opmars. Het aanbod in grootwarenhuizen breidt steeds uit en het aantal gespecialiseerde bio verkooppunten groeit in sneltempo. In deze Dataflash gaan we na welke verkooppunten huishoudens verkiezen voor de aankoop van hun bioproducten.

Grootwarenhuizen blijven de voornaamste bevoorradingsbron voor 60% van de bioklanten

Verschillende types verkooppunten

De analyse van de verschillende types verkooppunten leert ons dat 60% van de consumenten enkel bioproducten aankoopt in grootwarenhuizen, tegen 8% die zich enkel in biologische verkooppunten bevoorraadt. 5% van de bioklanten koopt deze producten uitsluitend bij boerderijen en 2% online. Tenslotte stellen we vast dat 25% van de bioklanten twee of meer types verkooppunten combineren. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie met biologische verkooppunten.

Biologische verkooppunten overtuigen heel wat Brusselaars

Een gedetailleerde analyse leert ons dat in België zo’n 23% van de bioklanten zich minstens gedeeltelijk via een biowinkel bevoorraadt. Het beperktere aanbod aan producten en de prijzen laten consumenten wellicht nog niet toe om al hun aankopen in dit soort verkooppunten te doen.

In Brussel, waar het aanbod aan biologische voedingswinkels talrijker is, merken we dat 32% van de bioklanten hun aankopen doen in deze gespecialiseerde winkels, vaak in combinatie met de traditionele grootwarenhuizen. Dit gemiddelde bedraagt 24% in Vlaanderen en 28% in Wallonië.

Huishoudens die zich enkel in grootwarenhuizen bevoorraden (per gemeente)

Huishoudens die meerdere types verkooppunten combineren (per gemeente)

Regionale discrepanties

De voorkeur voor bioproducten in Brussel en Wallonië werd reeds aangehaald in onze whitepaper van oktober 2018. Bovendien merken we dat ook de keuze voor een type verkooppunt onderhevig is aan lokale variaties. Vlaamse huishoudens bevoorraden zich voornamelijk via grootwarenhuizen (64%). In Wallonië en Brussel daalt dit percentage respectievelijk tot 55% et 53%, veeleer ten gunste van bioverkooppunten en boerderijen.

De geografische analyse verduidelijkt meteen deze vaststellingen. De proporties bioklanten die zich enkel in grootwarenhuizen bevoorraden zijn hoger in Vlaanderen (voornamelijk in Limburg) en in de Oostkantons. Daartegenover merken we dat de consumenten die minsten twee types verkooppunten combineren proportioneel talrijker zijn in Brussel en in Wallonië als in Vlaanderen, met uitzondering van de Gentse en Antwerpse stadskernen.

Waalse en Brusselse huishoudens combineren verschillende types verkooppunten

Kortom

Kort samengevat merken we dat traditionele grootwarenhuizen momenteel hun monopolie weten te bewaren als het gaat om de verkoop van bioproducten. Dit fenomeen wordt voornamelijk geobserveerd in Vlaanderen. Brusselse en Waalse huishoudens combineren vaker verschillende types verkooppunten.

Een gedetailleerde analyse van het huidige aanbod en de karakteristieken van de huishoudens maakt het mogelijk voor retailers om zones met groeipotentieel te identificeren waar men extra biologische verkooppunten kan vestigen.