Een apotheek verhuizen, hoe begint u eraan?

Nieuw vestigingsbesluit

Sinds kort is het nieuwe vestigingsbesluit voor apotheken van kracht. Verhuizen wordt complexer en vereist in heel wat gevallen simultaan een fusie. Het doel van deze aanpassing is om het aantal apotheken in België te doen dalen. Heeft u zelf verhuisplannen? Dan is brengt dit artikel meer duidelijkheid voor uw project. Contacteer ons rechtstreeks voor ondersteuning.

Meer dan 5.000 apotheken in België

Sinds 2017 neemt SIRIUS Insight jaarlijks het apothekenlandschap onder de loep. Wat we daaruit leren? Enerzijds dat er veel, heel veel, apotheken zijn in België, meer dan 5.000. Deze hoge concentratie valt nog meer op als we onze markt vergelijken met die in andere Europese landen. Daarnaast merken we dat de situatie niet overal in België hetzelfde is. Sinds meerdere jaren merken we een neerwaartse trend in het aantal apotheken. Dit merken we in zowel de sluitingen als de fusies. De nieuwe spreidingswet zal hier wellicht tot een stroomversnelling leiden.

U heeft één vergunningsnummer dat u wenst te verhuizen?

Er zijn nog steeds drie opties om één enkele apotheek te verhuizen. U kan nog steeds uw apotheek in de onmiddellijke omgeving verhuizen. De nieuwe regels zorgen voor een duidelijker kader en extra mogelijkheden. Verder kunt u ook uw apotheek verhuizen naar een gemeente met te weinig apotheken OF naar een zone met te weinig apotheken. De grootste uitdaging hierbij is de zoektocht naar mogelijke locaties. Contacteer ons om te weten met welke regels u rekening moet houden.

U beschikt over twee of meer vergunningsnummers en wenst een fusie te realiseren?

Er zijn 2 soorten fusies mogelijk. De regels voor die fusies zijn erg verschillend en ook de beschermingsparameters die eruit voortvloeien zijn niet dezelfde. Vooral de zogenaamde “dynamische fusie” brengt heel wat nieuwe mogelijkheden met zich mee. De “klassieke fusie” blijft ongewijzigd ten opzichte van het vorige vestigingsbesluit. De apotheken moeten in dezelfde gemeente of in aanpalende gemeenten gevestigd zijn en de fusie mag niet leiden tot een tekort aan apotheken.

Bij de “dynamische fusie” maakt het helemaal niet uit waar de apotheken gelegen zijn in België. Wel zal u moeten kiezen in welke omgeving u wenst te blijven. Kortom, u mag de gefuseerde apotheek vestigen binnen een straal van 3km rondom de oorspronkelijke locaties van de apotheken die opgenomen worden in de fusie. Hier moet u wel rekening houden met een beschermingsparameter ten opzichte van bestaande apotheken en eventuele exclusiezones van overbrengingen en fusies. Contacteer ons om te weten met welke regels u rekening moet houden.

Andere belangrijke elementen in uw verhuisproject

  • U dient steeds een landmeter in te schakelen. Enkel zij mogen nog de bevolkingsdata opvragen bij de gemeente. SIRIUS Insight werkt samen met een landmeter.
  • Voor ieder fusie- en verhuisaanvraag moet u gebruik maken van de geografische coördinaten die gepubliceerd zijn op de website van het fagg.
  • Kijk nauwlettend naar de datum waarop een verhuisde/gefuseerde apotheek is geregistreerd. Zo bepaalt u onder welk vestigingsbesluit die plaatsvond en bijgevolg welke exclusiezones u moet hanteren.
  • Apotheken die in de “onmiddellijke omgeving” verhuizen genieten niet langer van een beschermingsperimeter.

SIRIUS Insight helpt u bij deze locatievraagstukken

Zowel bij de zoektocht naar mogelijke EN interessante verhuisopportuniteiten als bij de opmaak van het rapport om uw verhuisproject in te dienen kunt u beroep doen op SIRIUS Insight. Wij hebben ons ingewerkt in de nieuwe vestigingsregels en werken hierbij nauw samen met een landmeter. Dankzij onze geomarketingexpertise bepalen we niet alleen welke zones wettelijk toegelaten zijn, we analyseren ook welke locaties het interessantst zijn voor uw verhuisproject.  

Contacteer ons om uw project te bespreken.