Analyse: een evenwicht tussen de geriatrische diensten en de oudere bevolking

Ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag van deze vrijdag 7 april 2017 realiseerden wij een sociodemografische studie om de plaats van de geriatrie te bepalen in België. Waar bevinden zich de ziekenhuizen die beschikken over een dienst geriatrie? Wat is de ratio van de lokale bevolking 75-plussers en de beschikbare bedden?

De diensten geriatrie op nationaal vlak

In een eerste deel van de studie hebben onze consultants alle ziekenhuizen gelokaliseerd die over een dienst geriatrie beschikken.

Deze kaart toont de gebieden waar meer of minder van dergelijke diensten aanwezig zijn in België.

Hogere concentratie oudere bewoners in bepaalde regio’s

Vervolgens leek het ons belangrijk na te gaan waar deze groep 75-plussers zich bevindt op het Belgisch grondgebied. Deze informatie laat ons toe om te zien of de lokalisatie van de geriatrische diensten overeenstemt met deze bevolkingsgroep. Aan de hand van demografische gegevens stellen wij vast dat de concentratie 75-plussers belangrijker is in bepaalde arrondissementen. Zo blijkt dat het aantal 75-plussers de grens van 50.000 overschrijdt in de arrondissementen van Antwerpen, Brussel, Gent en Luik.

Een variabele verdeling van geriatrische bedden t.o.v. de 75-plussers

Over heel België berekenden we dat er gemiddeld 7,3 geriatrische bedden beschikbaar zijn per 1.000 inwoners van 75 jaar en meer. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen arrondissementen. Zo merken wij op dat 9 arrondissementen (4 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en tenslotte Brussel) dit gemiddelde overschrijden. Andere arrondissementen zitten dan weer fel onder dit gemiddelde en bevinden zich in de categorie van 0 tot 2,5 bedden per 1.000 inwoners van 75 jaar en meer. De arrondissementen van Diksmuide, Philippeville, Virton en Halle-Vilvoorde hebben het minste aantal geriatrische bedden t.o.v. het aantal aanwezige 75-plussers.

Optimale bereikbaarheid?

In dit deel van de studie analyseren we de toegankelijkheid van de diensten geriatrie. Hiervoor nemen wij zowel de reistijd als de maximale capaciteit in acht. Op deze wijze werd ieder beschikbaar ziekenhuisbed toegewezen aan deze bevolkingscategorie. Ziekenhuizen met een beperkt aantal geriatrische bedden hebben op deze wijze een beperkter bereik dan ziekenhuizen met grotere capaciteiten.

Bepaalde zones met een langere reistijd worden op deze wijze gemakkelijk onderscheiden. Dit is het geval in het noorden van het land (grens tussen de arrondissementen van Hasselt en Leuven), in het geografisch middelpunt van België (arrondissement Nijvel) en op meer opvallende wijze in het zuiden van ons grondgebied (arrondissementen Dinant, Virton, Verviers, Marche-en-Famenne).


Een optimale bereikbaarheid wordt vastgesteld in Vlaanderen (met uitzondering van de regio tussen Hasselt en Leuven) evenals in de provincie Henegouwen.

Kerncijfers in België

  • 152 diensten geriatrie verdeeld over 105 ziekenhuizen
  • 7.824 geriatrische bedden
  • 1.011.192 personen ouder dan 75 jaar
  • 18 min is de gemiddelde reistijd voor 80% van deze 75-plussers om de dichtstbijzijnde dienst geriatrie te bereiken
  • Nationaal gemiddelde van 7,3 geriatrische bedden per 1.000 inwoners van 75 jaar en meer
  • 50.000 : de arrondissementen van Antwerpen, Brussel, Gent en Luik hebben een bevolking 75-plussers dat hoger ligt dan dit aantal

Over SIRIUS Insight

Met unieke modellen, gedetailleerde data en sterke analytische competenties brengen de consultants van SIRIUS Insight interessante inzichten voor strategische beslissingen. Of het gaat over de opening of verplaatsing van vestigingen, het berekenen van het potentieel of de segmentatie van Belgische afnemers, begeleiden de consultants onze klanten met expertise om activeerbare gegevens te bekomen. Met 25 jaar ervaring in geomarketing heeft SIRIUS Insight een vooraanstaande positie ingenomen op vlak van datakwaliteit en voor het bouwen van modellen die voorspellende analyses realiseren.