Meer of minder fysieke verkooppunten?

Door de indrukwekkende stijging van het aantal online diensten en webshops met zeer competitieve prijzen stellen heel wat bedrijven hun netwerk aan verkooppunten in vraag. Moeten er nog verkooppunten geopend worden? Moet alles online gebeuren? Logischerwijze is het antwoord op deze vragen genuanceerd en afhankelijk van uw sector. Ontdek enkele concrete voorbeelden en denkpistes in deze blog.

Bankagentschappen en autoconcessies: een daling in het aantal contactpunten

Wat meteen opvalt in de banksector zijn de talrijke aankondigen van fusies, herstructureringen en sluitingen van bankkantoren. In slechts één decennia verdween in België maar liefst 40% van alle bankkantoren (lees ook de whitepaper finance). Ondanks deze sterke daling blijft België in de Europose top 3 van landen met het grootste aantal bankkantoren per inwoner. Alles wijst er dus op dat deze evolutie zich de komende jaren zal verderzetten.

In de automobielsector stellen we ook een daling van het aantal dealers vast. Deze daling wordt minder besproken in de media en is minder indrukwekkend dan in de banksector. Bij SIRIUS Insight merken we dat dealers zich steeds meer in grotere territoriale zones organiseren. In deze zones proberen ze locaties te kiezen die hun toelaten hun klanten te bedienen met minder contactpunten. De nakende toename van het aantal elektrische wagens  zou de daling van het aantal dealers kunnen versnellen. Deze wagens zijn vereisen immers zeer weinig onderhoud.

Spreiding bankagentschappen in België (02/2019)

Retailers openen verkooppunten nabij hun consumenten

Of het nu gaat om de voedingsdistributie, mode, woninginrichting, … de retailsector blijft gestaag nieuwe verkooppunten openen.

De voedingssector transformeert zich en opent meer winkels, van een kleiner formaat waarbij nabijheid met consumenten een belangrijke rol speelt. Nieuwe spelers doen hun entree op de Belgische markt en trachten gevestigde monopolies om te gooien. Denkt u bijvoorbeeld aan Albert Heijn, Jumbo, de talrijke bio- en bulkwinkels die vandaag het landschap omgooien.

In andere retailsectoren is deze dynamiek ook merkbaar. Winkels als MaxiToys en Coolcat verdwenen, terwijl ketens als Eggo, Action, Flying Tiger en JYSK zich de voorbije jaren hebben ontwikkeld in België.

Daarbij merken we ook dat ketens als Coolblue en Amazon (in andere landen) fysieke verkooppunten beginnen te openen. Deze pure players van het internet zien het belang van fysieke verkooppunten in om de rentabiliteit en de groei van hun activiteiten te garanderen.

Online aankopen worden banaal

In 2018 deden 67% van de Belgische huishoudens minstens één aankoop online. Een percentage dat hoog lijkt, maar niet in vergelijking met andere landen. Het merendeel van de huishoudens kopen online, toch bevindt België zich op plaats 13 in het Europese klassement. Helemaal vooraan vinden we het Verenigd Koninkrijk (87%), Denemarken (86%) en Nederland (84%), terwijl het Europese gemiddelde 69% bedraagt.

Source: Eurostat (December 2018)

Online kopen is heel normaal geworden voor Europese burgers. Toch merken we sterke nuances wanneer we deze cijfers met onze Mosaic Belgium segmentatie dieper analyseren.

Het Belgische gemiddelde van 67% bevindt zich in werkelijkheid tussen 53% en 74% naar gelang het Mosaic-type. Bovendien variëren deze tendensen fors per productcategorie et per online-activiteit! We tonen dit aan met een voorbeeld: 87% van de Belgische huishoudens beheert zijn financiën online. In werkelijkheid bedraagt dit gemiddelde bij bepaalde types 76% terwijl voor de meest digitale types dit gemiddelde maar liefst 92% is.

In de resultaten per Mosaic-type stellen we ook vast dat het type dat het minst geneigd is om online te kopen, de grootste voorkeur vertoont om muziek en gokproducten online aan te kopen.

De kennis van de doelgroepen en hun online gedrag is cruciaal. Investeren in een webshop waarbij een publiek beoogd wordt dat zelden deze producten online koopt kan enkel teleurstellende resultaten met zich meebrengen.

Hoe rentabel zijn webshops?

Door de bestedingen van huishoudens in fysieke winkels en op internet te vergelijken begrijpt men meteen hoe groot de druk is die uitgeoefend wordt door buitenlandse webshops. Volgens berekeningen van Comeos besteden Belgische consumenten 88 miljard in fysieke winkels en 12 miljard online. Deze cijfers tonen meteen dat het marktaandeel van webshops veel minder groot is dan wat men kan verwachten.

Vervolgens kijken we naar de bestemming van deze bestedingen. Belgische fysieke winkels capteren 97% van de uitgaven gerealiseerd door Belgische consumenten. Op internet is het een heel ander verhaal. Slechts 44% van de uitgaven worden gerealiseerd ten voordele van Belgische webshops. Maar liefst 56% van het bedrag wordt in buitenlandse webshops besteed.

De juiste keuzes maken

Niet alle consumenten kopen online, en zeker niet regelmatig. Als ze dan toch online kopen is dit overwegend bij buitenlandse webshops. Een succesvolle webshop lanceren in België is daarom een delicate uitdaging die een goede marktanalyse vereist. De profilering van uw doelgroep en de uitbouw van een gepaste omnichannelstrategie laat u niettemin toe de grootste slaagkansen te bekomen.

Wenst u een grondige audit van uw verkoopnetwerk?

De performantie te evalueren? De nabijheid met klanten en prospecten te onderzoeken en dit rekening houdend met de druk uitgeoefend door de concurrentie? Wat uw uitdaging ook is SIRIUS Insight begeleidt u zodat u beter inzicht krijgt in uw marketing- en verkoopkanalen en adviseert u bij de optimale uitbouw van uw activiteit.