Geografisch verantwoordde apotheken

Het openen of verplaatsen van een apotheek is een hele uitdaging. Om de nodige akkoorden te verkrijgen moet aan heel wat criteria voldaan worden. Om wijs te geraken uit het kluwen van geografische en demografische richtlijnen is het verstandig zich te omringen met de nodige experten in geoanalyses.

Exclusieve gegevens

De beheerders van het uit 17 apotheken bestaande netwerk van Pharmacies Servais leggen ons uit hoe de eerste aanvragen van nieuwe vestigingen verliepen: “Alles startte in de jaren 2000. Op dat ogenblik sprak men noch van Google Maps, noch van een gepaste software om kaarten te maken. Desondanks gaf het koninklijk besluit uit 1974 reeds richtlijnen over de te respecteren afstanden tussen apotheken evenals de afdekking van de plaatselijke bevolking.”

Nadat de eerste aanvragen werden ingediend op basis van moeilijk verkrijgbare militaire luchtfoto’s besloot Pharmacies Servais zich tot SIRIUS Insight te richten voor verdere studies betreffende hun vestigingen.

Beslissende studies

“Om de activiteit van een apo-theek van een vestiging naar een andere te kunnen verplaatsen moet de meerwaarde van deze nieuwe vestiging aangetoond worden. Indien er bijvoorbeeld reeds een apo-theek aanwezig is binnen een straal van één kilometer, moeteen eigen afdekking van 2500 inwoners bewezen worden”.

Een goed onderbouwd dossier opmaken is belangrijk voor de aanvaarding ervan door de farmaceutische inspectie en de specifieke commissies. Deze baseren hun oordeel op basis van criteria die zowel de geografische en demografische verspreiding van apotheken in een bepaald gebied in acht nemen.

Openen? Of toch niet?

Het verplaatsen van een apotheek is een belangrijke investering. Zich verzekeren van het potentieel van de nieuwe vestiging is een cruciale stap. In bepaalde projecten waar de activiteit van een apotheek zou worden verplaatst waren de beheerders overtuigd van het potentieel van de geselecteerde locatie.

Na de geografische en demografische studie van SIRIUS Insight beseften ze dat er een belangrijker risico was dan ingebeeld. Met de nieuwe inzichten hebben zij hun positie en plannen herzien.

“Reeds 15 jaar lang appreciëren wij het professionalisme van de ploeg van SIRIUS Insight in het realiseren van kwaliteitsvolle en gedetailleerde analyses. Met hun flexibele houding en vooral betrouwbare resultaten zijn wij in staat strategische beslissingen te nemen evenals stevig onderbouwde dossiers in te dienen bij de bevoegde organen.”

Pharmacies Servais

Identificatie van gebieden met een hoog potentieel

Aan de hand van een methodische territoriumscan in de provincies Waals-Brabant, Namen en Luxemburg heeft SIRIUS Insight alle aanwezige apotheken en hun verzorgingsgebied in kaart gebracht. Bepaalde gebieden met een hoog potentieel werden zo onderscheiden.

Het resultaat? Twee openingen van vestigingen van Pharmacies Servais hebben plaatsgevonden in daaropvolgende jaren!

Focus op de studie

Doel: Goed onderbouwde dossiers bekomen voor de opening of verplaatsing van een apotheek.

Werkwijze: Realiseren van analyses die de aanwezige apotheken aangeven, de afstand tussen de vestigingen, de lokale bevolking, de interactie met de nieuwe vestiging.

Resultaat: De dossiers worden gemakkelijker aanvaard door de bevoegde organen op basis van nauwkeurige en objectieve gegevens.

Pharmacies Servais

Oprichting: 1994
Vestigingen: 17 apotheken in
Waals-Brabant, Namen en Brussel
Werkgelegenheid: 120 werknemers

Onze expertise binnen de sector

De experts van SIRIUS Insight zijn gespecialiseerd in geomarketing. Doorheen de jaren bouwden we heel wat ervaring op binnen de farmaceutische sector.

Zo ondersteunen we zowel zelfstandige apotheken als ketenapotheken bijvoorbeeld bij het zoeken naar de beste locaties om een apotheek te verhuizen, het analyseren van de demografische en geografische spreiding na verhuis, …

Met haarfijne data over de Belgische huishoudens, commerciële en medische activiteiten gekoppeld en onze specifieke expertise zorgen wij steeds voor aanbevelingen die passen in het wettelijk kader en die commercieel interessant zijn.

Contacteer ons om uw project te bespreken.