Een uitdaging van formaat voor het ziekenhuisnetwerk Helora

De ziekenhuizen van Groupe Jolimont, Tivoli en Ambroise Paré vormen samen het ziekenhuis-
netwerk Helora dat gevestigd is in Mons, La Louvière en Nivelles. Bij de ontwikkeling van het netwerk concentreert men het medisch aanbod over een beperkter aantal ziekenhuissites, rekening houdend met de noden van de bevolking. SIRIUS Insight ondersteunt hierbij de directies van het ziekenhuisnetwerk door hun betrouwbare en objectieve inzichten te bezorgen die weloverwogen beslissingen mogelijk maken. Olivier Lequenne, Chief Innovation Officer binnen de Jolimont Group, geeft uitleg bij de ins en outs van de aanpak.

Een objectieve blik

De constructie van nieuwe ziekenhuissites is een langetermijnwerk en is bijzonder duur. Bovendien zijn de gebouwen moeilijk te transformeren voor andere types activiteiten. “ Het is essentieel om te beslissen op basis van een objectieve en wetenschappelijke
pijler ” legt Olivier Lequenne uit. “ Bij de reflexie over de toekomst van ons netwerk vertrokken we van een blanco pagina. Zo konden we het optimale scenario bepalen, zonder rekening te houden met historische aspecten, de huidige identiteit van de sites of enige andere affectieve component. ”

“ Met hun luisterbereidheid heeft het team van SIRIUS Insight zich perfect aangepast aan de specifieke eigenschappen van de ziekenhuissector. De finesse en de benadering op maat hebben geleid tot betrouwbare aanbevelingen die de ontwikkeling van het ziekenhuisnetwerk Helora de komende jaren zullen begeleiden. ”

Olivier Lequenne, Chief Innovation Officer bij de Jolimont Group,
Hoofd van het project “ nieuwe ziekenhuizen ”

Evolutie van de capaciteit van de sites

De opnamecapaciteit en dus het aantal bedden, hangt af van de noden van de bevolking in de omgeving. “ Het aantal opnames binnen een ziekenhuis hangt af van een reeks elementen zoals de lokalisatie, de aantrekkingskracht, het medische team, de historiek, … Tot voor kort hadden wij onvoldoende inzicht in de reële noden van de bevolking. Het objectiveren van deze noden is een belangrijke stap bij het bepalen van de capaciteit nieuwe sites alsook voor de toekomstige capaciteit van de andere sites ”, getuigt Olivier Lequenne.

Om de opnamecapaciteit van de ziekenhuissites te modelleren, werden de actuele en toekomstige noden van de bevolking bepaald. De directies weten voortaan welke extra capaciteit de geplande of behouden ziekenhuissites nodig hebben. Daarbij werd rekening gehouden met de demografische evolutie en de veroudering van de bevolking in de omgeving.

Verdeling van de erkenningen

Na het bepalen van het aantal, de locatie en de grootte van de ziekenhuissites, rest er nog de kwestie van de uitrusting. De diensten met een specifieke erkenning zoals de zware neonatologie of zware hartchirurgie moeten verdeeld worden over de sites. Daarbij moet opnieuw rekening gehouden worden met de noden van de “risicobevolking” en de specifieke “concurrentie”. Bij dit proces waakte SIRIUS Insight erover om de reistijd tot de specifieke diensten ren voor de risicobevolking om tot een optimale spreiding van de diensten over het gebied te komen.

Onverwachte resultaten

Welke ziekenhuissites behouden ? Hoeveel zijn er nodig ? Waar moet er gebouwd worden ? Welke opnamecapaciteit voorzien ? De geomarketinganalyses leverden de antwoorden op al deze vragen. Sommige resultaten
waren verrassend voor de diverse actoren. “ Het team van SIRIUS Insight heeft de methodes en de resultaten op verstaanbare wijze toegelicht, rekening houdend met de gevoeligheid van de context. Dit leidde tot een goed draagvlak voor de aanbevelingen, zelfs als die grote veranderingen inhouden ”, getuigt Olivier Lequenne.

De aanbevelingen hebben naderhand geleid tot een oriëntering en objectivering van het debat tussen de directies. Het ziekenhuisnetwerk Helora zet vandaag een eerste stap naar de renovatie van bepaalde sites en de bouw van nieuwe sites. Hierbij weten zij dat het strategisch plan de dienstverlening aan de bevolking verbetert en de beschikbare middelen rationaliseert.

De constructie van nieuwe ziekenhuissites

Het ziekenhuisnetwerk Helora telt momenteel 8 ziekenhuissites. Met het oog op de rationalisatie van de budgetten voor gezondheidszorg, zal het aantal sites afnemen. “Wij wisten niet hoeveel ziekenhuissites nodig zijn om ons marktaandeel te behouden en een optimale dienstverlening aan de bevolking te garanderen”, legt Olivier Lequenne uit. Verschillende geomarketinganalyses bepaalden zeer precies het aantal, de plek en de grootte van de toekomstige ziekenhuissites.

Over het ziekenhuisnetwerk

  • 8 ziekenhuissites
  • Momenteel 2.244 erkende bedden
  • Meer dan 7.000 medewerkers
  • Meer dan 80.000 opnames per jaar (klassieke opnames), bijna 600.000 dagopnames
  • Meer dan 1,1 miljoen consultaties per jaar