EEN STRATEGISCH PARTNERSHIP VOOR (DIGITAL) OUT-OF-HOME-RECLAME

De verdwijning van 3rd party cookies, het verlies aan doeltreffendheid van de klassieke media en de zoektocht naar doorgedreven targeting zijn verschillende uitdagingen waarmee de reclamewereld kampt. Gezien deze evoluties, blijft (D)OOH-reclame een essentiële positie innemen. Door de handen in elkaar te slaan met SIRIUS Insight positioneert Clear Channel zich niet alleen als een innovator maar ook als het gezicht van de volgende ingrijpende revolutie op het vlak van (D)OOH-reclame. Samen plaatsen ze micro-targeting op de voorgrond om tegemoet te komen aan de noden van adverteerders. Valérie De Coster, Head Of Research and Insights bij Clear Channel, geeft een woordje uitleg.

Een aanbod op maat van de adverteerders

Vaste netwerken van borden/schermen zijn niet langer de enige optie voor adverteerders. Vandaag kunnen adverteerders bij Clear
Channel terecht voor verfijnde selecties aan reclameborden en -schermen die de doelgroep op precieze wijze bereiken. “ De borden en schermen worden geselecteerd op basis van meer dan 550 criteria. Hiermee verzekeren we relevantie en optimale zichtbaarheid ”, legt Valérie De Coster uit. Deze benadering zorgt voor een sterkere band met de doelgroep en dus campagnes met meer impact. “ Met een decenium ervaring met data onderscheiden we ons met ‘People & Places’, dat erkend is om de kwaliteit en rijkdom van de data. In 2017 ontving Clear Channel hiervoor de Gold AMMA Award ”, legt Valérie De Coster uit.

Sociodemografische criteria en consumentenvoorkeuren voor precieze targeting

Clear Channel heeft de wijze waarop adverteerders zich tot hun doelgroep richten op ingrijpende wijze veranderd. Of ze zich nu richten tot gezinnen met kinderen, bemiddelde huishoudens, professionals, ecoverantwoordelijke gezinnen of senioren die houden van luxereizen, de waaier van sociodemografische en gedragscriteria met Dividuals maakt het mogelijk om specifieke nichegroepen te bereiken. Ook tal van andere opties zijn mogelijk: gezinssamenstelling, inkomen, type woonplaats, vrijetijdsbesteding, voorkeuren voor online winkelen of aankopen in een fysieke winkel, eetgewoonten, favoriete merken en nog veel meer andere aspecten zijn voortaan selectiecriteria om uiterst gerichte campagnes uit te werken.

Integratie van programmatic advertising door Clear Channel

Voor Clear Channel is innovatie cruciaal. Daarom hebben zij de revolutie van de programmatic
advertising omarmd. Deze geautomatiseerde inkoopbenadering van advertentieruimte is gebaseerd op technologie en real-time data. Dankzij deze affiniteitsbenadering garandeert Clear Channel aan
adverteerders dat elke advertentieruimte op hun digitale borden zowel qua kosten is geoptimaliseerd als nauwkeurig is getarget. Zo houdt elke advertentie rekening met het publiek, hun interesses en gedragingen, waardoor de adverteerders van een maximale return on investment genieten.

(Digital) Out-of-Home-reclame heeft de evolutie van reclame door de eeuwen meegemaakt. Terwijl digitalisering vandaag het hoofd moet bieden aan vele onzekerheden, blijft (D)OOH een pijler van stabiliteit.
Dankzij constante vernieuwingen op het vlak van precieze targeting, profileert het zich als het medium van de toekomst, op basis van een solide erfenis.

Valérie De Coster, Head Of Research and Insights @ Clear Channel

Robuuste data voor fijne targeting

Clear Channel, dat sinds 2016 samenwerkt met SIRIUS Insight, heeft een innovatieve benadering voor targeting ontwikkeld die gebaseerd is op de affiniteiten van de gezinnen. Betrouwbare data, een transparante methodologie en een nauwgezette evaluatie van de doelgroepen staan centraal in deze
samenwerking. Door de focus te leggen op de invloedszones van de panelen/schermen en met de invoering van Dividuals®, is Clear Channel in staat om een uitgebreid assortiment van scores aan te bieden die gebaseerd zijn op affiniteits-, sociodemografische en socio-economische criteria.

Transparant en betrouwbaar

Clear Channel plaatst transparantie centraal in haar strategie. In een wereld waar vertrouwen essentieel is, is de helderheid van de gebruikte methodologieën van cruciaal belang. De bekendheid van SIRIUS Insight, de duidelijkheid van de gebruikte methoden en robuuste data laten Clear Channel toe een vertrouwensrelatie te bouwen met adverteerders.

Het elan van Clear Channel

In een wereld waar de digitalisering razendsnel evolueert, profileert Clear Channel zich met zijn affiniteitgerichte en programmatorische benadering als de pijler in de toekomst voor buitenreclame. Precisie wordt het kernwoord van de toekomst.