Uw klanten profileren

Een profilering geeft u inzicht in de kenmerken van uw klanten, van de klanten die een bepaald product kopen of van uw prospecten. Deze benadering heeft tot doel uw aanbod en uw communicatie te verbeteren door ze aan te passen aan de specifieke kenmerken van uw klanten. Doordat u de eigenschappen en affiniteiten van uw klanten kent, weet u precies welke klanten het interessantst zijn voor uw bedrijf en welke argumenten u kunt gebruiken om hen ertoe aan te zetten uw producten en diensten te kopen.

Uw klanten beter begrijpen

De kennis van de klant is fundamenteel voor de ontwikkeling van elke onderneming. Wanneer u de behoeften, de motivaties, de levenscontext, de affiniteiten en de consumptiegewoontes van uw klanten kent, kunt u uw aanbod op hun precieze wensen afstemmen. De klantenprofilering die we bij SIRIUS Insight aanbieden beperkt zich niet tot het gebruik van de verzamelde klantgegevens. Door onze sociodemografische en gedragsgegevens van Mosaic Belgium te koppelen aan uw klantgegevens krijgen we een veel ruimer en objectiever beeld van de kenmerken van uw klanten.

De profilering van uw klanten houdt u met beide voeten op de grond. Vergelijk bijvoorbeeld uw buyer persona en het reële profiel van de klanten van uw onderneming. U zult ook specifieke groepen klanten kunnen identificeren. Onderzoek de motivaties van de rendabelste klanten, de aankoopgewoonten van de klanten die het vaakst kopen, de inkomensklassen van de klanten die online kopen, de communicatievoorkeuren van de klanten tussen 40-45 jaar, …

Hoe wij uw klanten profileren

Wij stellen een profiel op door een bestudeerde groep (klanten, prospects, …) te vergelijken met een referentiegroep (Belgische huishoudens, huishoudens in een gemeente, huishoudens van het verzorgingsgebied dat u interesseert, …). Op die manier ontdekt u de markantste kenmerken van de bestudeerde groep: komen de klanten van overal of uit bepaalde wijken? Wat zijn hun woningtypes? Hebben ze dezelfde leeftijd? Hetzelfde inkomen? Kopen ze dezelfde producten?

SIRIUS Insight neemt de kracht van Mosaic Belgium in de profilering op. Onze segmentering van de Belgische huishoudens verdeelt de bevolking in 8 groepen en 33 types. Wij beschikken voor elk type en elke groep over informatie over de gezinssamenstelling, het inkomen, het woningtype, de beroepscontext en tal van gedragsgegevens over de online aankopen, de mobiliteit, de geraadpleegde media, de vrijetijdsbesteding, …

Wanneer wij uw klanten profileren, kennen wij aan elk individu een Mosaic-type toe, op basis van zijn woonplaats. Vervolgens vergelijken we uw klanten met de aanwezige Mosaic-types (op nationale schaal of bijvoorbeeld in het verzorgingsgebied van een verkooppunt). Op die manier vinden we de Mosaic-types die bij uw klanten het sterkst vertegenwoordigd zijn. Zo bepalen we uw doelgroep en kan u voortaan rekening houden met alle eigenschappen van die types. Vervolgens kan het profiel worden gebruikt om de prospects te zoeken die het meest op uw klanten lijken.

Personaliseer het aanbod en de communicatie

De profilering zal u heel veel over uw klanten vertellen: hun woonomgeving, hun gezinssamenstelling, hun inkomen, hun favoriete communicatiekanalen en media, hun affiniteit voor bepaalde onderwerpen zoals bio, voetbal, vakanties in de bergen, online aankopen, …

Die kennis zal u in staat stellen om voor elke klant de juiste communicatiekanalen te kiezen en uw boodschappen verregaand te personaliseren.

Mik op de prospects die op uw klanten lijken

Het gebruik van Mosaic Belgium en de beschikbaarheid van de segmentatie voor ieder straatsegment maakt het mogelijk om zones te zoeken waar u consumenten zult vinden met een soortgelijk profiel als uw klanten.

Door in deze zones deur-aan-deuracties of huis-aan-huisbedelingen te organiseren, een pop-up store te openen of aan lokale evenementen deel te nemen, schept u tal van rekruteringskansen.

5 redenen om uw klanten te profileren

  • Identificeer nauwkeurig uw doelgroep
  • Ken uw klanten en hun kenmerken beter
  • Activeer uw klanten door op hun interesses, affiniteiten en favoriete communicatiekanalen te mikken
  • Segmenteer uw klanten in groepen van vergelijkbare consumenten, om uw aanbod en communicatie te personaliseren
  • Werf nieuwe klanten door acties te organiseren op plaatsen met een concentratie van mensen die op bestaande klanten lijken