Gerichte Out of Home affichagecampagnes

Sinds 2016 werkt Clear Channel samen met SIRIUS Insight voor de ontwikkeling van People & Places 3.0. Bij dit project worden reclameborden gekwalificeerd op basis van de affiniteiten en de sociodemografische karakteristieken van omwonende huishoudens. Nauwkeurige data-analyse, modellering en geomarketing maakt het mogelijk de reclameborden te scoren en verfijnde microtargeting toe te staan. Kathy Vandevelde, Head of GTM vertelt er ons meer over.

Een ongezien aanbod

De huidige marketingtenrichtlijnen eisen een steeds gerichtere aanpak van doelgroepen. “Bij Clear Channel wensten wij ons te integreren in deze microtargeting tendens”, legt Kathy Vandevelde uit. De uitdaging is om voor adverteerders de beste reclameborden uit te zoeken in functie van de affiniteiten van hun doelgroepen. “Met People & Places 3.0 ontwikkelden we een vernieuwend aanbod dat ons onderscheidt van de concurrentie. In het verleden waren adverteerders genoodzaakt te kiezen tussen verschillende vastgelegde netwerken van reclameborden. Vandaag bieden wij hun een “à-la-cartenetwerk” aan.

Socio-demografische criteria en affiniteiten

De bedrijven die een Out of Home campagne realiseren kunnen nu een zeer precieze briefing opmaken. Clear Channel beveelt netwerken van reclameborden aan die zich richten tot huishoudens met specifieke socio-demografische criteria: gezinssamenstelling, inkomensniveau, professionele status, type woning, …

Daarnaast zijn heel wat criteria ontwikkeld en toegepast op de reclameborden gebaseerd op affiniteiten van deze consumenten. Wenst u consumenten te bereiken die interesse tonen in sportieve wagens? Die hun inkopen doen in een welbepaalde keten? Die energydrinks consumeren?
Die hun kledij online aankopen? Die het Mosaic-type B06 “Veelbelovende jonge gezinnen” hebben?

30 affiniteitscriteria, 250 modaliteiten, toegepast op 14.250 reclameborden: een doorgedreven modellering

De betrouwbaarheid van de gegevens en de capaciteit om een robuuste maar begrijpelijke scoringmethode te ontwikkelen overtuigde Clear Channel om samen te werken met SIRIUS Insight. Doorheen een proces van modellering, verrijking van data, ruimtelijke weging en statistische analyse werden de reclameborden gescoord. Deze scores berekent SIRIUS Insight op basis van de omliggende huishoudens, wat een zeer precieze geografische analyse vraagt. De sociodemografische en economische criteria evenals de affiniteiten bestudeert men per statistische sector en zelfs per straatsegment.

Groei van de omzet en het aantal adverteerders

“Dit nieuwe aanbod kent heel wat succes bij de adverteerders en zorgt ervoor dat Clear Channel nieuwe klanten overtuigt”, verheugt Kathy Vandevelde zich.

Dit soort reclamecampagnes is veel gerichter en vaak met een beperkter budget, wat een opportuniteit is voor de bedrijven die niet over het budget beschikken om klassieke Out of Home campagnes te realiseren. “Sinds People & Places 3.0 op de markt is stijgt de omzet in dit segment constant. Ook de inkomsten per reclamezijde kennen een duidelijke evolutie”, concludeert Kathy Vandevelde.

“Heel snel begreep SIRIUS Insight onze verwachtingen en de inzet van ons project. Ze stelden ons een robuuste maar transparante scoringmethode voor, gebaseerd op affiniteiten van huishoudens. Met flexibiliteit en proactiviteit werd dit project waargemaakt binnen de deadlines en de grenzen van het budget. Het resultaat maakt van Clear Channel een pionier op het vlak van microtargeting van Out of Home reclamecampagnes.”

Kathy Vandevelde, Head of GTM

Het project

  • Kwalificatie van reclameborden
  • Verrijking van data
  • Modellering van data
  • Ruimtelijke weging
  • Scoring van geografische objecten

Mosaic Belgium: consumentenprofielen per straatsegment

Mosaic Belgium is een zeer nauwkeurige en geavanceerde consumentensegmentatie die ontworpen is in samenwerking met de internationale groep Experian. Op basis van sociodemografische, economische en geografische criteria worden de Belgische huishoudens onderverdeeld in 33 verschillende Mosaic types. Mosaic is beschikbaar in 28 landen en omvat wereldwijd 2 miljard consumenten.