De performantie van het verkoopnetwerk

Welke verkooppunten presteren onder of boven hun potentieel?

De verschillende geomarketinganalyses (marktpenetratie, doelgroepanalyse, verzorgingsgebieden, concurrentiedruk, kannibalisme) maken het mogelijk het marktpotentieel nauwkeurig te bepalen.

Met dit nieuwe gegeven berekent SIRIUS Insight een theoretische omzet voor verkooppunten en andere verkoopkanalen. Wanneer u deze theoretische omzet vergelijkt met de effectieve omzet, krijgt u inzicht in de performantie van uw verkooppunten.

Zo identificeert u meteen de verkooppunten die een hogere omzet bereiken dan wat het marktpotentieel voorspelt. Deze verkooppunten fungeren als ware ambassadeurs binnen uw verkoopnetwerk. Pas de organisatie van verkooppunten aan die slechter presteren of ondersteun ze door gerichte marketingacties te organiseren om zodoende hun performantie te verbeteren. Fusioneer, sluit of verplaats verkooppunten waarvan de prestaties ver onder het marktpotentieel liggen.

Hoe leest u deze figuren?

In de eerste grafiek ziet men op de Y-as de verkoopcijfers berekend door het analytische model. De X-as stelt de effectieve verkoopcijfers voor. De blauwe lijn stelt het perfecte evenwicht voor tussen de theoretische en effectieve benadering. Met andere woorden, verkooppunten die zich op deze lijn bevinden verkopen exact evenveel als wat het model berekend heeft. Rode bollen zijn verkooppunten waar de effectieve verkoopcijfers veel lager liggen dan het marktpotentieel. Oranje bollen zijn verkooppunten die licht onder hun potentieel presteren terwijl de groene bollen erboven liggen.

De kaart plaatst deze gegevens in hun geografische context en laat toe een aantal problemen binnen het netwerk aan verkooppunten vast te stellen.

De tweede figuur plaatst de verkooppunten in perspectief van de concurrentie. Gepaste acties worden voorgesteld naar gelang de plaats van het verkooppunt binnen de figuur.

Waarom de performantie van uw netwerk berekenen?

  1. Identificeer de sterke en zwakkere verkooppunten binnen uw netwerk.
  2. Reorganiseer of ondersteun verkooppunten met een hoog marktpotentieel.
  3. Plan gerichte marketingacties om verkooppunten met zwakke prestaties te boosten.
  4. Fusioneer, verplaats of sluit verkooppunten met erg lage prestaties.

Download de showcase

De beste locaties voor uw verkooppunten

De locaties van uw verkooppunten vastleggen is een strategische beslissing die een directe impact heeft op de financiële gezondheid van uw bedrijf. Ontdek hoe wij u hierbij kunnen helpen.