Het geo-consumptiemodel

Hoe wordt het marktpotentieel verdeeld onder de verkooppunten?

Geoconsumptie biedt de mogelijkheid om elk type potentieel te spreiden over verkooppunten. De nabijheid van het verkooppunt, zijn omvang en aantrekkelijkheid zijn stuk voor stuk parameters die bevorderlijk zijn voor de raming.

Het model maakt het mogelijk de effecten van de opening van een verkooppunt te simuleren. Zo wordt het zakenvolume geraamd evenals de impact op bestaande verkooppunten gekwantificeerd. Het geo-consumptiemodel laat u toe verschillende scenario’s te meten en te kwantificeren om beslissingen te maken die borg staan voor de beste resultaten.

Als een sluiting wordt overwogen, kwantificeert het geo-consumptiemodel het waarschijnlijke klantenverlies en de mogelijke overdracht aan de verkooppunten in de buurt.

Hoe leest u deze kaarten?

Deze twee kaarten geven weer hoe dit marktpotentieel verdeelt wordt over de verschillende verkooppunten. De groene symbolen stellen de bestudeerde verkooppunten voor. Rode symbolen geven verkooppunten van concurrenten weer. Iedere bol stelt het marktpotentieel voor in een statistische sector. De grootte van de bol is proportioneel met de waarde van het marktpotentieel.

In het groen ziet men het aandeel dat door de bestudeerde verkooppunten wordt verkregen. De concurrentie verkrijgt het aandeel dat in het rood wordt weergegeven. Op analoge wijze wordt dit marktpotentieel verdeeld voor alle statistische sectoren.

6 reden om een geo-consumptie model te gebruiken:

  1. Analyseer of uw verkooppunten hun beschikbare marktpotentieel benutten.
  2. Voorspel de omzet van een nieuwe locatie.
  3. Test hypotheses en simuleer scenario’s.
  4. Becijfer de impact van geplande wijzigingen.
  5. Bepaal verkoopsobjectieven op basis van het beschikbare marktpotentieel.
  6. Pas uw netwerk van verkooppunten aan door rekening te houden met het beschikbare marktpotentieel.