Het optimale netwerk aan verkooppunten

Hoe organiseer ik mijn verkoopnetwerk om de strategische doelstellingen te behalen?

Voor heel wat bedrijven is het verkoopnetwerk het resultaat van opeenvolgende openingen en de natuurlijke evolutie van het netwerk. Zo breidt het netwerk stapsgewijs uit, jaar na jaar, zonder dat een doordacht plan voor ogen is. Bijgevolg is een verkoopnetwerk nooit echt “optimaal”. De verkooppunten zijn niet zodanig geplaatst dat zij het hoogste marktaandeel bereiken met een minimum aan verkooppunten.

Wanneer een optimaal netwerk wordt uitgetekend, probeert SIRIUS Insight op ieder moment de “optimale grens” te bereiken. Deze optimale grens is bijvoorbeeld het ideale evenwicht tussen het marktaandeel van de keten en het aantal verkooppunten, om zo de winstgevendheid te verhogen.

Een optimaal netwerk houdt rekening met de strategische doelen van de keten:

 • Herstructurering: het aantal verkooppunten verminderen met behoud van het marktaandeel.
 • Update: het marktaandeel verhogen door verkooppunten te verplaatsen en het aantal lichtjes te verminderen.
 • Verplaatsing: het aantal verkooppunten behouden en het marktaandeel verhogen.
 • Uitbreiding: zowel het marktaandeel als het aantal verkooppunten verhogen.

Een strategisch plan met concrete aanbevelingen

De methode om te zoeken naar het optimale netwerk bepaalt het aantal en de lokalisatie van de verkooppunten die de mogelijkheid bieden om de doelstellingen te bereiken. De geïmplementeerde technieken bieden de mogelijkheid om meerdere scenario’s op te stellen voor de ideale configuratie van het netwerk binnen zijn markt.

Het optimisatiemodel houdt eveneens rekening met heel wat specifieke instructies: verkooppunten die niet verplaatst mogen worden, minimum aantal bezoekers, minimaal te bereiken omzet, de expertise van het team, …

In iedere fase van de optimalisatie berekent het model opnieuw de beste opties. Dit maakt het mogelijk een ECHT optimaal netwerk uit te tekenen, zelfs wanneer er veranderingen zijn voor het aantal verkooppunten of de voorgelegde instructies.

De geomarketingstudie resulteert in een strategische plan, met concrete aanbevelingen voor de optimale uitbouw van uw netwerk aan verkooppunten.

Hoe leest u deze figuren?

De eerste grafiek toont hoe een netwerk aan verkooppunten zich kan plaatsen op de “optimale curve” (voorgesteld door de rode curve). Op de X-as vindt men het aantal verkooppunten en op de Y-as kan men het markaandeel lezen.

Bij een optimaal netwerk stijgt het marktaandeel samen met het aantal verkooppunten totdat dit marktaandeel plafonneert.

Rekening houdend met de strategische doelstellingen van de keten zal het netwerk zich naar de gepaste plaats op deze curve begeven.

Waarom een optimaal netwerk aan verkooppunten uitbouwen?

 1. Bepaal de beste ontwikkelingsstrategie voor uw verkoopnetwerk.
 2. Becijferde en objectieve raming van de resultaten van elk overwogen reorganisatie.
 3. Minimaliseer de kosten van uw verkoopnetwerk.
 4. Verminder het kannibalisme.
 5. Ontwikkel ieder verkooppunt met het gepaste formaat op de meest belovende locatie.
 6. Verhoog uw marktaandeel.
 7. Verkrijg een betere afdekking van uw marktpotentieel.
 8. Verhoog uw omzet en de winstgevendheid van uw netwerk.

Download de showcase “De beste locaties voor uw verkooppunten”