Targeting van lokale marketingacties

Organiseert u distributies van staaltjes, flyeringacties, huis-aan-huisbedelingen of andere street marketingacties? Dankzij onze expertise in geomarketing weet u precies waar u dit type acties op touw moet zetten om uw doelgroep daar te bereiken waar ze zich bevindt – en dus uw investering beter te doen renderen.

Waar moet u acties voor street marketing organiseren?

De keuze van de actiezones is primordiaal, zowel voor proeverijcampagnes als voor de distributie van staaltjes of flyers en voor huis-aan-huis-bedelingen. Afhankelijk van de doelgroep en de doelstelling van uw campagne bevelen wij u een lokale strategie aan die op gedetailleerde gegevens gebaseerd is. Mikt u op een jonger publiek, op professionals, op mensen die verscheidene keren per jaar op vakantie vertrekken, op fans van bio, …? Vertrekkend van dergelijke criteria bepalen wij de zones waar uw acties het meeste succes zullen hebben. U zult in Gent, in Brussel of in Waterloo telkens een ander publiek vinden. En zelfs binnen die plaatsen variëren de consumententypes sterk van wijk tot wijk.

Met een aangepaste doelgroepbenadering bereikt u de mensen die het ontvankelijkst zijn voor uw aanbod. Zo beperkt u uw actieperimeter en verbetert u de prestatie van uw marketingactie.

Een doelgerichte benadering van uw huis-aan-huisbedelingen

Huis-aan-huisbedelingen blijven een belangrijk communicatie-instrument in de marketingstrategie van veel bedrijven. Verander die dure massacommunicatie in een gerichte, gepersonaliseerde actie. Wij stellen verscheidene oplossingen voor om de zones voor huis-aan-huisbedelingen beter af te bakenen.

  • Mik alleen op de huishoudens die in het verzorgingsgebied van uw verkooppunten wonen.
  • Mik op de Belgische huishoudens die het meest op uw (beste) klanten lijken.
  • Mik op woonzones op basis van de kenmerken van de huishoudens (hun voorkeuren in termen van mobiliteit, financiële producten, online aankopen, vrijetijdsbesteding, …).

De consumenten doelgericht benaderen op basis van hun affiniteiten

Wilt u een campagne organiseren om een nieuw product te lanceren? Bestaat uw doelpubliek uit jonge huishoudens of huishoudens met een gemiddeld inkomen? Of u consumenten wenst te benaderen op basis van sociodemografische criteria of op basis  van specifieke affiniteiten, bij SIRIUS Insight begeleiden we u bij de definitie, de kennis en de lokalisatie van uw doelpubliek.

Zo kunt u lokaal consumenten targeten die een affiniteit vertonen voor een bepaald type drank, die bioproducten bij een bepaalde winkelketen kopen, die meer dan 20.000 kilometer per jaar rijden, die verscheidene keren per jaar op vakantie vertrekken, …

Hoe wij doelgroepen lokaal targeten

Het bepalen van de interessantste zones gebeurt meestal door klantengegevens te kruisen met onze consumentensegmentering Mosaic Belgium.

Mosaic Belgium bundelt alle Belgische huishoudens in 8 groepen en 33 types op basis van gemeenschappelijke kenmerken zoals leeftijd, inkomen, samenstelling van het gezin, woningtype, … Elk type is een homogene groep van huishoudens die op verschillende plaatsen in België wonen en waarvan wij een groot aantal kenmerken, gewoonten en voorkeuren kennen. De kracht van deze segmentering is enerzijds de nationale dekking en anderzijds de beschikbaarheid op een zeer fijne geografische schaal: het straatsegment.

Door het profiel van uw klanten met Mosaic Belgium te maken, identificeren wij de Mosaic-types die (vergeleken met de bevolking in haar geheel) oververtegenwoordigd zijn in uw klantenbasis. Zij vormen de doelgroep die we vervolgens lokaliseren en waarvan we de aanwezigheid kwantificeren. Op basis van deze analyse bevelen wij u de zones aan met de grootste concentratie interessante consumenten.

Omgekeerd kunnen we ook de kenmerken en voorkeuren opgenomen in Mosaic Belgium gebruiken om een doelgroep te bepalen en te lokaliseren. Deze benadering vereist een goede omschrijving van de gezochte doelgroep, maar doet geen  beroep op klantengegevens . Dankzij de gedetailleerde kennis van elk Mosaic-type bent u in staat om uw boodschap aan te passen aan de gewoonten en gevoeligheden van uw doelgroep.

4 redenen om uw marketingacties beter te richten

  • Beperk de kosten van lokale acties en doe uw investering beter renderen.
  • Richt u uitsluitend tot consumenten met een echte belangstelling voor uw aanbod.
  • Pas de boodschap van uw acties aan de zones en de types consumenten aan.
  • Beperk de milieu-impact van uw marketingacties.