De oorsprong van klanten in kaart brengen

Van waar komen mijn klanten?

Door de geografische oorsprong van uw klanten in kaart te brengen, begrijpt u beter van waar uw klanten komen en de afstanden die zij afleggen om uw verkooppunten te bereiken. Zo krijgt u voor ieder verkooppunt inzicht in de lokale of regionale rol die zij uitoefenen.

Deze geografische analyse kan u realiseren voor één verkooppunt, een regio of het volledige netwerk. Het is een eerste analyse die toelaat de huidige werking van uw verkooppunten te begrijpen.

Bijkomende analyses brengen meer inzicht in uw marktpenetratie, verzorgingsgebieden, concurrentiedruk en de Mosaicprofielen van de lokale bevolking. Deze geomarketinganalyses geven een gedetailleerd beeld betreffende de werking van uw verkoopnetwerk en brengen zo uw sterke en zwakke punten naar voor.

Hoe leest u deze kaarten?

Het groene symbool op de kaart stelt een verkooppunt voor. De blauwe bollen stellen de klanten voor die aanwezig zijn in een statistische sector. De grootte van de bol is proportioneel met het aantal klanten dat in deze statistische sector woont.

2 redenen om de oorsprong van uw klanten in kaart te brengen:

  1. Analyseer de dekking van uw markt door de oorsprong van uw klanten te visualiseren.
  2. Begrijp welke verkooppunten een lokale of regionale rol hebben.