De penetratie van de markt

Welk marktaandeel bereiken mijn verkooppunten ?

De penetratiegraad geeft weer hoe een product, dienst of verkooppunt een bepaalde markt dekt. In deze geomarketinganalyse bekijkt SIRIUS Insight welk deel van de (lokale) bevolking uw verkooppunten bezoekt. Dit maakt het mogelijk om de invloedszone van ieder verkooppunt te bepalen.

De analyse van de marktpenetratie laat u toe de werking van uw huidige netwerk te begrijpen en na te gaan of een verkooppunt een vooraanstaande, lokale of regionale rol speelt. De marktdekking wordt duidelijk in kaart gebracht wat het mogelijk maakt zones te onderscheiden waar uw marktaandeel lager is. Zo ontdekt u wellicht plaatsen waar een uitbreiding van uw netwerk mogelijk is.

Hoe leest u deze kaarten?

De groene symbolen op de kaart stellen de bestudeerde verkooppunten voor. De bollen stellen de klanten voor die in een statistische sector wonen, de grootte van de bol is proportioneel met het aantal klanten. Tenslotte stelt, de kleur het aandeel klanten voor t.o.v. de aanwezige bevolking. Met andere woorden, hoe donkerder de bol is, hoe meer inwoners klant zijn.

Waarom de marktpenetratie berekenen?

  • Bepaal welke verkooppunten een te lage penetratiegraad hebben, zodat u deze kunt ondersteunen met marketingacties of door de organisatie te herzien.
  • Begrijp de werking van ieder verkooppunt.
  • Ontdek groeiopportuniteiten.