Open een nieuw verkooppunt op de meest belovende locatie

Waar verkrijg ik de hoogste ROI?

U wenst een nieuw verkooppunt te openen, maar u twijfelt tussen drie mogelijke locaties. SIRIUS Insight helpt u graag een aantal belangrijke indicatoren te kwantificeren, zodat u een gefundeerde beslissing kan nemen.

In deze geomarketingstudie analyseert SIRIUS Insight de potentiële verzorgingsgebieden van iedere vestiging en analyseert een aantal elementen:

  • De bevolking binnen deze zone en hun reistijd tot de gekozen locatie.
  • Het bevolkingsprofiel en de coherentie met uw doelgroep a.d.h.v. Mosaic Belgium.
  • Het inkomensniveau van de bevolking binnen deze zones.
  • Het beschikbare marktpotentieel.

Deze benadering maakt het mogelijk om belangrijke eigenschappen van de locaties simpel weer te geven. Het bouwen van een bijkomend analytisch model maakt het mogelijk de context van uw volledige netwerk te bestuderen en een visie en strategie te ontwikkelen op langere termijn.

Hoe leest u deze figuren?

De eerste kaarten stellen de verzorgingsgebieden van 5 en 10 minuten reistijd rond de gekozen locaties voor. Het histogram is een weergave van het volume van ieder Mosaic Belgium type op de verschillende locaties. Tenslotte worden deze figuren vervolledigd met gegevens over de bevolking, hun inkomens en het beschikbare marktpotentieel binnen de primaire en secundaire verzorgingsgebieden van de 3 steden.

Zo stellen we vast dat de bevolking groter is in Namen, maar dat de hoogste inkomens in Hasselt terug te vinden zijn. Desondanks, wanneer men zich tot de primaire verzorgingsgebied beperkt is het beschikbare marktpotentieel vrijwel identiek voor beide steden.

3 goede redenen om een marktstudie te realiseren voor u een verkooppunt opent:

  1. Neem een gefundeerde beslissing op basis van objectieve gegevens en kies zo de beste locatie voor een nieuw verkooppunt.
  2. Kies de meest rendabele locatie voor uw keten.
  3. Plaats uw verkooppunt op de locatie met het hoogste marktpotentieel en verhoog uw omzet.