Steeds meer inwoners in België?

Is België steeds meer bevolkt?

Al meer dan 30 jaar volgt SIRIUS Insight de evolutie van de Belgische huishoudens en hun kenmerken op de voet. Als expert in geomarketing beschikken wij over de meest robuuste en gedetailleerde data op de Belgische markt. De bevolking evolueert continu en dat heeft een impact op elke profit- en non-profit onderneming die in direct contact staat met de eindconsument.

Aan dehand van een reeks artikelen over de Belgische demografie ontdekt u de veranderingen in de bevolkingsstructuur in het laatste decennium en de impact die deze evoluties op u hebben. Een eerste essentiële vraag is: groeit de Belgische bevolking?

Is België steeds meer bevolkt?

De Belgische bevolking groeit inderdaad van jaar tot jaar. In 2021 telde België bijna 600.000 inwoners meer dan in 2011, wat het totaal aantal inwoners op 11,5 miljoen bracht. In een enkel decennium zijn er 5% Belgische inwoners bijgekomen. De verdeling van de Belgische bevolking over de gewesten is: 57% in Vlaanderen, 32% in Wallonië en 11% in Brussel.

Groeit de bevolking overal in België?

Een  diepgaande blik op de demografische gegevens van de laatste tien jaar toont ons dat de bevolking in heel België toeneemt, maar niet in hetzelfde tempo. In Brussel groeit de bevolking het snelst. Tussen 2011 en 2021 nam de bevolking daar met 9% toe, terwijl de bevolking in Vlaanderen en Wallonië met respectievelijk 5% en 3% groeide.

Op een meer gedetailleerd niveau brengt de evolutie per provincie aanzienlijke verschillen aan het licht. Naast Brussel zagen ook Vlaams-Brabant, Luxemburg en Antwerpen een sterke stijging van hun inwonersaantal. De bevolking in Vlaams-Brabant is met 7% toegenomen en in de andere twee provincies met 6%. De provincie Henegouwen daarentegen telt slechts 2% meer inwoners dan in 2011.

Groei bevolking per provincie

Meer inwoners, meer behoeften

De groei van het aantal inwoners, en dus van het aantal consumenten, zorgt voor een evolutie in de behoeften van de bevolking. Behoeften die te maken hebben met scholen, gezondheidszorg, handelszaken en diensten van allerlei aard. Voor u, profit- en non-profit-instellingen, is het essentieel om lokale verschillen te begrijpen evenals hun impact op uw diensten . 

SIRIUS Insight ondersteunt u

Met 30 jaar ervaring helpt SIRIUS Insight u om uw doelgroep te definiëren en te lokaliseren. We helpen ondernemingen in heel wat sectoren om een performant retailnetwerk te ontwikkelen rekening houdend met de behoeften van hun doelgroep. We beschikken over de meest actuele en fijnmazige gegevens over de Belgische consumenten, met alle respect voor hun privacy. Contacteer ons als u kwalitatieve ondersteuning wenst of als u toegang wil tot onze fijnmazige gegevens.

In dezelfde reeks

Ontdek binnenkort nog meer artikelen over de evolutie en de diversiteit van de Belgische bevolking. We zullen het hebben over de evolutie van de leeftijd van de bevolking, de types huishoudens en de inkomens. We vertellen u dan ook wat de meest gemiddelde gemeente in België is. Wilt u niets missen? Schrijf u nu meteen in op onze nieuwsbrief.