Evolueert de koopkracht van de Belgische gezinnen?

De evolutie van het gezinsinkomen

Al meer dan 30 jaar volgt SIRIUS Insight de evolutie van de Belgische huishoudens en hun kenmerken op de voet. Als expert in geomarketing beschikken wij over de meest robuuste en gedetailleerde data op de Belgische markt. De bevolking evolueert continu en dat heeft een impact op elke profit- en non-profit onderneming die in direct contact staat met de eindconsument.

Aan de hand van een reeks artikelen over de Belgische demografie ontdekt u de veranderingen in het laatste decennium en hoe deze evoluties u beïnvloeden. In dit vierde artikel belichten we de evolutie van het gezinsinkomen.

Dividuals®: Leer de Belgische consumenten echt kennen!

Stijgend gemiddeld inkomen

Voor deze vierde analyse bekeken we de evolutie van het inkomen van de Belgische inwoners tussen 2011 en 2019 (het meest recente jaar waarvoor officiële gegevens beschikbaar zijn). Dit zijn de bruto-inkomens over het hele jaar van alle inwoners, ongeacht hun leeftijd. Deze aanpak vlakt het effect uit van gezamenlijke aangiften in gehuwde of wettelijk samenwonende koppels.

De gezinsinkomens in België zijn tijdens de referentieperiode inderdaad geëvolueerd. Het gemiddelde inkomen stijgt met € 3.000 en gaat van € 16.100  in 2011 naar € 19.100  in 2019. In Vlaanderen is het gemiddelde inkomen het hoogst (€ 20.500 per inwoner) en het meest gestegen (+€ 3.400 per inwoner). In Wallonië is het gemiddelde inkomen in 2019 met € 2.700 gestegen tot € 18.000. De inwoners van Brussel hebben het laagste gemiddelde inkomen (€ 15.000 per inwoner) en de laagste groei (+€ 2.000 per inwoner). Dividuals helpt u om beter om te gaan met al deze nuances.

Evolutie gemiddeld inkomen (per regio)

Gezinnen in Brussel en Henegouwen het minst welvarend

De vorige paragraaf toont de regionale verschillen. Als we het inkomen van de inwoners op provincieniveau bekijken, kunnen we bepaalde vaststellingen nuanceren. De provincies met de hoogste inkomens (ongeveer € 22.000 per inwoner) zijn Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. De andere Vlaamse provincies hebben meer gelijkaardige inkomens (€ 20.000). In Wallonië is de situatie meer gecontrasteerd. Het gemiddeld inkomen schommelt er tussen € 16.500 en € 22.000 per inwoner. In West-Vlaanderen is de groei het grootst (+€ 3.500 per inwoner) en in Brussel het laagst (+€ 2.000 per inwoner).

Op het nog lagere, gemeentelijk niveau, zien we dat de meest welvarende gemeenten vooral aan de Brusselse rand liggen. De andere meest welvarende gemeenten liggen vooral aan de rand van de andere grote steden: Antwerpen, Gent, Leuven, Luik en zelfs Charleroi. Ook aan de Belgische kust en in verscheidene gemeenten bij de Luxemburgse grens zijn er veel gezinnen met hogere inkomens. De laagste inkomens vindt men vooral in de streek van Samber en Maas en in sterkere mate in het zuiden van het land.

Gemiddeld inkomen per inwoner (per gemeente)

Evolutie van de koopkracht van gezinnen

De koopkracht in België varieert sterk. Zelfs in de manier waarop die koopkracht evolueert, zijn er grote verschillen. Beschikbaar inkomen, leeftijd van de bevolking en socio-economische status hebben een invloed op de consumptiegewoonten. Deze verschillen en hun evolutie veranderen de gezinsbehoeften. Deze behoeften betreffen bijvoorbeeld de aankoop van basisproducten, mobiliteit, kleding, soorten winkels en diensten van uiteenlopende aard. Voor u als profit- of non-profitspeler is het van essentieel belang de plaatselijke variaties te begrijpen om de juiste diensten aan te bieden aan de juiste doelgroepen op de juiste plaatsen. Met gegevens zoals deze van SIRIUS Insight kunt u juist omgaan met al deze nuances en uw ontwikkeling aanpassen aan de plaatselijke behoeften.

SIRIUS Insight ondersteunt u

Met 30 jaar ervaring helpt SIRIUS Insight u om uw doelgroep te definiëren en te lokaliseren. We helpen ondernemingen in heel wat sectoren om een performant retailnetwerk te ontwikkelen rekening houdend met de behoeften van hun doelgroep. We beschikken over de meest actuele en fijnmazige gegevens over de Belgische consumenten, met alle respect voor hun privacy. Contacteer ons als u kwalitatieve ondersteuning wenst of als u toegang wil tot onze fijnmazige gegevens.

In dezelfde reeks

Lees meer artikelen over de evolutie en diversiteit van de Belgische bevolking.

In de komende weken bekijken we ook andere boeiende thema’s. Wil u niets missen?

Download de Dividuals leaflet en breng de diversiteit van alle Belgische consumenten in beeld

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.