Kleinere gezinnen dan vroeger?

Gezinsgrootte in België

Al meer dan 30 jaar volgt SIRIUS Insight de evolutie van de Belgische huishoudens en hun kenmerken op de voet. Als expert in geomarketing beschikken wij over de meest robuuste en gedetailleerde data op de Belgische markt. De bevolking evolueert continu en dat heeft een impact op elke profit- en non-profit onderneming die in direct contact staat met de eindconsument.

Aan de hand van een reeks artikelen over de Belgische demografie ontdekt u de veranderingen in het laatste decennium en hoe deze evoluties u beïnvloeden. In dit derde artikel bekijken we de evolutie van de grootte en de samenstelling van gezinnen.

Gezinsgrootte in België

In 2021 telt België 11,5 miljoen inwoners verdeeld over 5 miljoen gezinnen. De gemiddelde grootte van een gezin in België is 2,3 personen per gezin. Als we nagaan hoe deze gemiddelde gezinsgrootte in de laatste tien jaar is geëvolueerd, stellen we vast dat de grootte vrij stabiel is gebleven. Toch tekent er zich een lichte tendens af. In Vlaanderen en Wallonië neemt de gezinsgrootte lichtjes af, terwijl we in Brussel een lichte stijging zien.

Gemiddelde gezinsgrootte in 2021

Verschillende types gezinnen in België

Gezinnen met of zonder kinderen, gehuwd, alleenstaanden … Welk type gezin vinden we het meest in België? Welke trends doen zich voor? Allereerst is het interessant te weten dat 65% van de gezinnen uit ten minste twee personen bestaat, en dat dus 35% van de gezinnen uit één persoon bestaat. Dit aandeel van “single” huishoudens is het laatste decennium groter geworden. We wijzen erop dat de categorie die “alleenstaand” wordt genoemd, alle alleenwonenden omvat, ongeacht of ze werkelijk single, gescheiden of weduwnaar zijn.

Ook de burgerlijke staat is de afgelopen 10 jaar geëvolueerd. Ongehuwde koppels (al dan niet met kinderen) zijn vandaag aanzienlijk talrijker dan in 2011.

Evolutie van de verschillende types gezinnen in België

Hoog percentage alleenstaanden in Brussel

In de vorige artikelen (bevolkingsaantal, leeftijd van de bevolking) zagen we dat sommige evoluties plaatselijk verschillen. De Brusselse bevolking groeit bijvoorbeeld sneller, maar de leeftijd blijft in de loop van de tijd stabiel. Wat de verschillende vertegenwoordigde soorten gezinnen betreft, zijn er ook contrasten merkbaar.

Bijna een op twee gezinnen in Brussel bestaat uit één persoon.

In feite vertegenwoordigt dit type gezin 46% van alle gezinnen in Brussel. In Wallonië vertegenwoordigt het 37% van de gezinnen en in Vlaanderen 32%. Anderzijds is dit aandeel de laatste tien jaar in Brussel stabiel gebleven, terwijl het in de andere regio’s van het land is toegenomen.

In Wallonië en Brussel (12%) is het aandeel eenoudergezinnen veel hoger dan in Vlaanderen (8%). Gehuwde koppels zonder kinderen zijn veel talrijker in Vlaanderen (22%), dan in Brussel (9%) en Wallonië (16%). In West-Vlaanderen is de situatie nog markanter. Daar is een op vier gezinnen een koppel zonder kinderen.

Aandeel eenoudergezinnen per gemeente in 2021

Aandeel eenpersoonsgezinnen in 2021

Evoluties in de gezinsbehoeften

Deze veranderingen in gezinssoorten, met name de groei van “single” huishoudens, leiden tot een evolutie in de behoeften. Deze huishoudens beschikken niet over dezelfde middelen, hebben niet dezelfde behoeften en hebben verschillende consumptiegewoonten. Deze behoeften betreffen huisvesting, mobiliteit, verpakking van producten, soorten winkels en diensten van uiteenlopende aard. Voor u als profit- of non-profitspeler is het van essentieel belang de plaatselijke variaties te begrijpen om de juiste diensten aan te bieden aan de juiste doelgroepen op de juiste plaatsen.

SIRIUS Insight ondersteunt u

Met 30 jaar ervaring helpt SIRIUS Insight u om uw doelgroep te definiëren en te lokaliseren. We helpen ondernemingen in heel wat sectoren om een performant retailnetwerk te ontwikkelen rekening houdend met de behoeften van hun doelgroep. We beschikken over de meest actuele en fijnmazige gegevens over de Belgische consumenten, met alle respect voor hun privacy. Contacteer ons als u kwalitatieve ondersteuning wenst of als u toegang wil tot onze fijnmazige gegevens.

In dezelfde reeks

Lees meer artikelen over de evolutie en diversiteit van de Belgische bevolking.

In de komende weken bekijken we ook de evolutie van de gezinsinkomens en de huisvesting. Wil u niets missen? Schrijf u nu meteen in op onze nieuwsbrief.