Trefzeker in retail met geo-analyse en locatieplanning

De retailsector evolueert razendsnel. Als retailer wilt u dan ook soepel kunnen inspelen op de dynamische omgevingsfactoren én op de actuele verwachtingen van de consument. Máár wat zijn vandaag de verwachtingen van de professionals in retailontwikkeling? Om daar een helder beeld van te krijgen lanceerde SIRIUS Insight, in samenwerking met RetailDetail, een uitgebreide online-enquête om de trends en evoluties in locatieplanning in kaart te brengen. Waarop letten de retailers bij de keuze van een nieuwe locatie, op welke data en analyses baseren ze zich én hoe zien ze zelf de toekomst?

Evalueer locaties op basis van harde feiten

Nu, meer dan ooit, is het nemen van de juiste investeringsbeslissingen rond fysieke locaties van cruciaal belang voor het succes van uw organisatie. Een foute locatie-investering betekent verspilde middelen én kost u heel wat inkomsten. Welke data en tools zijn dan belangrijk om behendig in te spelen op de veranderingen in de markt?

Vrijwel alle geënquêteerde bedrijven hebben toegang tot interne data voor analyse. Meer dan de helft van de bedrijven heeft een geomarketingtool, een derde heeft analisten, en nog een derde koopt data in. Uiteraard hangt dit samen met de grootte van het retailnetwerk: binnen de groep van kleinere retailers opteert zo’n 45% voor externe data, terwijl meer dan 60% van de middelgrote retailers en 80% van de grote retailers een beroep doet op externe data. Wat vooral van tel is bij het gebruik van externe data is de recentheid en de kwaliteit van de data.

Ontdek groeimogelijkheden die anderen niet zien

Uit de enquête blijkt ook dat alle bedrijven ervan uitgaan dat de retailnetwerken in de komende jaren zullen veranderen. Denk dan aan kleinere of aan grotere winkels, aan een verschuiving naar de periferie – met goed bereikbare baanwinkels, lagere huurprijzen en gratis parking – en aan ‘retail parcs’ met verschillende winkelunits.

De bottom line blijft evenwel dat retailers een meer datagedreven benadering van locatieplanning willen, met of zonder externe partner. Er is duidelijk een toenemende behoefte aan tools voor de toekomst, aan locatiegerichte inzichten én aan een breed aanbod van externe datastromen.

Download het rapport

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Unieke expertise in datagedreven locatieplanning

Als Belgisch adviesbureau en als pionier in geomarketingstrategie hebben wij in de voorbije 30 jaar een grote expertise opgebouwd in uiteenlopende sectoren. Onze kracht is dat wij uiterst betrouwbare en geavanceerde consumentenanalyses en marktdata combineren met locatie- en geodata. Daarbij maken we ook gebruik van artificiële intelligentie om met de eigen ontwikkelde Mosaic Belgium consumenten-segmentatie voordelen te creëren voor elke professional in locatieplanning. Niet alleen kunnen wij de analyses voor u uitvoeren, wij leveren ook de data én de training om er autonoom mee om te gaan.

Hoe wordt u een ‘leader’ in kwalitatieve leads?

Met de nieuwe ‘Whitepaper’ van SIRIUS Insight komt u te weten wat het belang is van een slimme leadkwalificatie,  én hoe u dankzij segmentatie snel en efficiënt kunt beoordelen welke waarde een lead heeft voor uw organisatie. Tegelijk worden een aantal praktijkvoorbeelden aangereikt van organisaties die door de toepassing van segmentatiedata in hun leadkwalificatieproces een groot rendementsvoordeel behalen.

Weet welke klanten lonend zijn

Het belang van een waterdicht leadkwalificatieproces is veel groter dan u denkt. Al was het maar om potentiële klanten van blindgangers te scheiden. Want hoe u het ook draait of keert, het vermogen om de juiste leads te vinden, te kwalificeren en te converteren is de basis voor het succes van uw organisatie. Verkopen aan de juiste klanten betekent niet alleen meer inkomsten en omzet, maar leidt ook tot méér tevreden klanten en referral-verkopen. Met goede prospectietools kunt u dichtbij komen, maar met slimme leadkwalificatie haalt u zegevierend de finish.

Mosaic Belgium helpt u om de juiste leads te ‘targeten’

Door onze jarenlange ervaring kennen wij de obstakels en weten wij waar de kansen liggen. Met behulp van de Mosaic Belgium consumentenprofielen kunt u in één oogopslag zien welk soort doelgroep de geïnteresseerde consument is, én dus welke nettowaarde deze consument vertegenwoordigt. Dat heeft onder meer het voordeel dat u prioriteiten kunt toekennen aan leadgroepen, én dat u kunt diversifiëren op het kanaal dat u voor de leads gebruikt, gaande van 1-op-1 tot een geautomatiseerde marketingbenadering voor de minder kansrijke leads.

Ook als je met de beoogde klant al in gesprek bent, is er nog steeds veel winst te behalen door segmentatie toe te passen in de opvolging. Het volstaat om per segment in kaart te brengen wat de behoeften zijn én hoe groot de kans is dat in die behoeften voorzien gaat worden. Integreert u vervolgens deze inzichten via de SIRIUS Insight data in uw opvolgingsproces, dan realiseert u met eenvoudige middelen een grote en vooraf te berekenen winst.

Contacteer ons om uw project te bespreken

Verrijkende samenwerking, verreikende resultaten

SIRIUS Insight is inmiddels 30 jaar actief én heeft een brede specialisatie opgebouwd in de bank- en verzekeringssector, de energie- en telecomwereld, ‘automotive’, gezondheidszorg en retail.

SIRIUS Insight biedt innovatieve oplossingen aan – met een uniek inzicht van klanten en kanalen –, zodat de klanten de juiste beslissingen nemen voor het optimaliseren van hun ‘marketing’ en ‘sales’.

SIRIUS Insight hanteert betrouwbare consumenten- en marktdata én maakt gebruik van artificiële intelligentie om met de eigen ontwikkelde Mosaic Belgium consumentensegmentatie voordelen te creëren voor elke moderne marketeer.

Download nú de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Hoe houden we de Belgische apotheken gezond …?

Voor de vierde maal in vijf jaar tijd neemt SIRIUS Insight het Belgische apothekenlandschap en de belangrijkste ontwikkelingen onder de loep. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar het aantal en de spreiding van apotheken, de densiteit, het klantenpotentieel en de online-aankopen. Stuk voor stuk thema’s die een grote impact hebben op de goede werking van een apotheek. Voor het eerst wordt hierbij ook de marktexpertise gebruikt van IQVIA voor een complementaire blik op de evoluties binnen de diverse productcategorieën.

Bittere pil

Een moeilijke markt: dalende marges, veel concurrentie én overgereguleerd. Uit de nieuwe analyse van SIRIUS Insight blijkt dat heel wat apotheken in ons land te kampen hebben met een laag klantenpotentieel. Voor 41% van de apotheken ligt dat onder de 2.100 patiënten. In Wallonië verkeert zelfs 52% van de apotheken in die situatie.

België telt momenteel 4.737 apotheken die open zijn voor het publiek. Om en bij de 55% bevindt zich in Vlaanderen, 11% in Brussel en 35% in Wallonië. Rekenen we daarbij ook de apotheken met het statuut ’tijdelijk gesloten’, dan komen we uit op een totaal van 5.030. Dat aantal is hoog vergeleken met andere Europese landen, ook al daalt het al meerdere jaren. Concreet, sinds 2017 zijn 83 apotheken van de Belgische kaart verdwenen.

SIRIUS Insight helpt u met de juiste GEO-insights

Dat de klassieke apotheek onder druk staat, weten we al een hele tijd. Vandaag moet de apotheker zich steeds meer positioneren als ‘retailer’ om het succes van zijn zaak te garanderen. Maar retailers, waar letten die juist op? Hoe gaan ze op zoek naar rendabele verkoopkanalen?

Bij SIRIUS Insight merken we dat in de praktijk tal van zelfstandige apothekers de stap zetten naar toegankelijke, commercieel interessante locaties, met een hoog klantenpotentieel, met een modern imago, én dat ze bovendien grondige analyses wensen van hun verzorgingsgebieden om de behoeften van de lokale bevolking nauwkeurig in kaart te brengen.

Heel wat apotheken hebben vandaag een online-kant. Apotheken met een webshop richten zich best tot consumenten die hier effectief interesse voor tonen. Apotheken zonder webshop passen idealiter hun aanbod in de apotheek aan in functie van het profiel van de lokale bevolking.

Download nu de marktanalyse

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Verrijkende samenwerking, verreikende resultaten

Als Belgisch adviesbureau zijn we al ruim 30 jaar gespecialiseerd in geomarketingstrategie, én in het voorbije decennium bouwden wij een grote ervaring op in de farmaceutische sector. Gebaseerd op betrouwbare consumenten- en marktdata én op artificiële intelligentie zorgen wij voor heldere en precieze antwoorden op cruciale vragen rond marktpositionering, de locatie van verkooppunten, de consumptiegewoontes van de klanten en marketingcampagnes. Kortom, wij bieden u de mogelijkheid om op vele manieren met ons samen te werken.

Contacteer ons om uw project te bespreken

Apothekers herinneren zich vast dat in 2017 de wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 september 1974 werd aangekondigd. Deze wetgeving definieert de criteria voor de opening en de verhuis van apotheken. Een duidelijke deadline voor de hervorming van dit KB is niet gekend. Toch merken we in onze nieuwe analyse een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek onder de huidige voorwaarden. 18 maanden na onze eerste analyse van het Belgische apothekenlandschap brengen wij u vandaag een update die de belangrijkste evoluties aankaart.

Algemene tendensen

Eerst en vooral stellen we vast dat het aantal actieve apotheken gedaald is met 1,5%, gaande van 4.943 naar 4.870. Het aantal “tijdelijk gesloten” apotheken is gestegen met 29% (220 apotheken t.o.v. 170 in 2017). Ook voor het totale aantal apotheken in België merken we een lichte daling (5.090 in 2019 t.o.v. 5.113 in 2017).

Daarnaast zien we dat de concentratie aan apotheken voorzichtig daalt van 4,39 naar 4,27 apotheken per 10.000 inwoners. Deze daling verklaren we zowel door de vermindering van het aantal apotheken als een lichte bevolkingsgroei.

Spreiding apotheken in België

De belangrijkste evoluties in het apothekenlandschap

Stijging van het aantal ingediende aanvragen om een apotheek te verplaatsen

De aankondiging van de wijziging van het KB had een stijging van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek tot gevolg. Deze apothekers wensen hun activiteit te verhuizen onder de huidige wetgeving.

Het aantal ingediende aanvragen stijgt de voorbije 10 jaar bijna continu. In 2009 werden 41 aanvragen ingediend. In 2017 piekte dit aantal tot 129 aanvragen. De beschikbare gegevens voor de twee eerste maanden van 2019 lijken deze tendens te bevestigen (21 aanvragen werden ingediend wat het hoogste aantal is voor deze periode in de voorbije 10 jaar).

Apotheken die een aanvraag indienden tussen 09/2017 en 03/2019

Verhuis van apotheken

Als men kijkt naar de 5.113 apotheken die aanwezig waren in september 2017 zijn 4.927 (96,4%) niet verplaatst; 145 (2,8%) verhuisden binnen dezelfde gemeente en 11 (0,2%) heropenden hun apotheek in een andere gemeente. Daarnaast zien we de verdwijning van 30 apotheken (0,6%) als gevolg van een sluiting of een fusie.

Gemiddeld verhuisden apotheken 750 meter (afstand via de weg) wanneer zij verhuisden binnen dezelfde gemeente en 10,3 km wanneer zij zich over de gemeentegrenzen heen verplaatsten.

Apotheken die verhuisden tussen 09/2017 en 03/2019

Apotheken gestructureerd in ketens

In 2017 telde België 21 ketens van minstens 5 apotheken die 19% van het aanbod voorstelden. Bij de update van onze analyse tellen we 23 ketenapotheken, die 20% van de apotheken vertegenwoordigen.

20 ketenapotheken uit 2017 bestaan nog steeds in 2019. Drie nieuwe ketens vervolledigen het landschap. Eén keten uit 2017 wordt niet langer beschouwd als keten omdat zij nog maar 4 apotheken hebben.

Bij de 20 ketenapotheken die zowel in 2017 als in 2019 werden beschouwd als keten merken we verschillende evoluties. 11 onder hen (55%) groeiden met 1 tot 8 extra apotheken ; 4 ketens behouden dezelfde grootte en 5 ketens verminderden hun omvang.

Concentratie aan apotheken per gemeente

De analyse uit 2017 toonde aan dat de gemiddelde concentratie van 4,39 apotheken per 10.000 inwoners onderhevig is aan grote verschillen tussen gemeenten. Deze concentraties variëren in werkelijkheid tussen 0 en 9,22 apotheken per 10.000 inwoners.

In 2019 merken we een lichte evolutie van deze situatie. De gemiddelde concentratie is gedaald tot 4,27 apotheken per 10.000 inwoners. Deze daling verklaren we zowel door de daling van het aantal apotheken als de lichte bevolkingsgroei in België. Wanneer we deze cijfers op gemeentelijk niveau onderzoeken merken we dat 560 van de 581 gemeenten evenveel apotheken hebben als 18 maanden ervoor.

Met een daling van 8 apotheken in beide steden, kennen Antwerpen en Gent de grootste daling. 17 andere gemeenten hebben vandaag één extra apotheek. Bij de overige 20 gemeenten daalt het aantal aanwezige apotheken lichtjes (daling van 1 apotheek bij 17 van de 20 gemeentes).

Men begrijpt meteen dat de concentratie aan apotheken per 10.000 inwoners nagenoeg geen wijzigingen heeft gekend. Zo heeft de gemeente Fexhe-Le-Haut-Clocher nog steeds de hoogste concentratie aan apotheken (hoger dan 9/10.000) terwijl 4 gemeenten (Bertogne, Daverdisse, Herstappe en Mesen) nog steeds geen apotheek hebben.

Kortom

Het apothekenlandschap verandert en dat is merkbaar in deze analyse. Zo merken we dat er in België minder apotheken zijn dan 18 maanden geleden en dat zowel het aantal als de grootte van ketenapotheken toeneemt. Dit heeft eveneens een invloed op het percentage apotheken dat deel uitmaakt van een keten.

De spreiding van apotheken doorheen België neigt naar een grotere homogeniteit. Zo merken we een stijging van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van apotheken. Hierbij beoogen de autoriteiten een betere verdeling van het aanbod t.o.v. van de bevolking. Deze cijfers moeten desondanks met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. We merken inderdaad een interessante evolutie, maar geen drastische wijziging van de geanalyseerde situatie in 2017.

Bron locatiegegevens: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Hoe kunnen wij u helpen?

  1. Sociodemografisch rapport ter rechtvaardiging van uw verhuisplannen
    U wenst uw apotheek te verhuizen en heeft reeds een nieuwe locatie voor ogen? Wij realiseren de verschillende analyses die de betere demografische en/of geografische spreiding illustreren die voortvloeit uit uw project.
  2. Screening van interessante gebieden
    U wenst één of meerdere apotheken te verplaatsen maar u weet niet exact waar u deze het best opent? Wij realiseren een screening die zowel de bevolkingsdichtheid als de locatie van andere apotheken in acht neemt om zo de gepaste locaties voor uw projecten te bepalen.
  3. Profilering van de bevolking in uw verzorgingsgebieden
    Wenst u een beter beeld te hebben van het sociodemografisch profiel van de huishoudens aanwezig in de wijken van uw verzorgingsgebied? De profilering van deze huishoudens onthult hun specifieke eigenschappen, voorkeuren en gedragingen. U zal verbaasd zijn van de meerwaarde van deze informatie voor de organisatie en het beheer van uw apotheek.

Het Belgische landschap aan apotheken is bijzonder concurrentieel. Zowel het aantal fysieke apotheken als het aantal webshops is bijzonder hoog.

Gemiddeld zijn er in Europa 31 apotheken per 100.000 inwoners. België bevindt zich met 43 apotheken per 100.000 inwoners ver boven dit Europees gemiddelde (2019 – Statista). Deze hoge densiteit heeft een rechtstreekse impact op het potentieel van apotheken.

In dit artikel en de bijhorende marktanalyse gaan we dieper in op de spreiding van apotheken, de ketenapotheken en het klantenpotentieel per apotheek.

Aantal apotheken in België

Het aantal apotheken in België

België telt in 2020 4.797 apotheken die open zijn voor het publiek. Iets meer dan de helft van die apotheken bevindt zich in Vlaanderen. Brussel telt 11% van de apotheken en Wallonië 35%. Als we hierbij de apotheken tellen die het statuut “tijdelijk gesloten” hebben zijn er 5.044 apotheken aanwezig in België. Dit aantal is hoog maar daalt al meerdere jaren. Zo verminderde het aantal apotheken met 69 eenheden op drie jaar tijd.

Op de kaart hieronder ziet u waar de apotheken zich bevinden. Elk symbool stelt een apotheek voor. Die in het blauw zijn open voor het publiek en die in het rood kennen het statuut “tijdelijk gesloten”. De locatie van apotheken is grotendeels in lijn met de spreiding van de bevolking. Uit de kaart blijkt ook dat de concentratie aan apotheken zeer hoog is in de Belgische steden.

Download de marktanalyse en lees meer over de apotheken gestructureerd in groepen, de densiteit aan apotheken per gemeente en het klantenpotentieel van apotheken.

41% van de Belgische apotheken heeft een laag klantenpotentieel

Gemiddeld genomen verzorgt iedere apotheek in België 2.400 inwoners. In werkelijkheid is dit beeld genuanceerder. Zo zijn er heel wat apotheken (38%) die gevestigd zijn op locaties waar ze een hoger klantenpotentieel hebben, terwijl maar liefst 41% van alle apotheken over een laag klantenpotentieel beschikt.

Uit onze analyses blijkt tevens dat heel wat apotheken in steden over een laag klantenpotentieel beschikken. Download de volledige marktanalyse om meer details te hebben over het klantenpotentieel in de verschillende regio’s.

Onze expertise binnen de sector

De experts van SIRIUS Insight zijn gespecialiseerd in geomarketing. Doorheen de jaren bouwden we heel wat ervaring op binnen de farmaceutische sector.

Zo ondersteunen we zowel zelfstandige apotheken als ketenapotheken bijvoorbeeld bij het zoeken naar de beste locaties om een apotheek te verhuizen, het analyseren van de demografische en geografische spreiding na verhuis, …

Met haarfijne data over de Belgische huishoudens, commerciële en medische activiteiten gekoppeld en onze specifieke expertise zorgen wij steeds voor aanbevelingen die passen in het wettelijk kader en die commercieel interessant zijn.

Contacteer ons om uw project te bespreken.

Download de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

De Belgische biomarkt is al jaren in constante evolutie. Het aantal biowinkels neemt toe, alsmaar meer huishoudens kopen regelmatig bio en ze combineren vaker meerdere aankoopkanalen. Om bio-marktspelers te ondersteunen in hun groei voerde SIRIUS Insight, in samenwerking met Sales4Bio, een marktonderzoek uit. U kan het vandaag nog bestellen.

3 cijfers over bio in België

39% van de huishoudens koopt minstens één bioproduct per week.

1 op 2 bioconsumenten koopt bioproducten uitsluitend in de supermarkt.

Er zijn 19 bio-winkelketens actief en zij vertegenwoordigen 25% van de markt.

Gemiddeld kan een huishouden op 10 minuten rijden bijna 5 biowinkels bereiken.

70% van de Belgische huishoudens koopt bioproducten

Alsmaar meer Belgische huishoudens kopen bioproducten. In 2019 verklaarde 70% van de huishoudens dat ze af en toe bio kopen. Maar liefst 39% van alle Belgische huishoudens koopt wekelijks bioproducten. Let op, deze cijfers zijn niet homogeen over heel België.

Ondanks een dalende trend blijft het favoriete aankoopkanaal voor de bioconsument de traditionele supermarkt. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal huishoudens dat zowel naar de supermarkt gaat als naar gespecialiseerde biowinkels of naar de markt om hun boodschappen te doen.

Bijna een op twee huishoudens in een van de Belgische provincies koopt weinig of geen bioproducten.

Ontdek alle lokale en provinciale trends in de whitepaper en pas uw groeistrategie aan volgens de realiteit op het terrein.

7 van de 10 biowinkels zijn onafhankelijke spelers

Het aantal biowinkels neemt sterk toe. In 2020 zullen er 690 verkooppunten zijn in België. Het is een interessante vaststelling dat 7 van de 10 biowinkels onafhankelijk zijn. De aanzienlijke toename van het aantal verkooppunten maakt de toegang tot een of meerdere verkooppunten gemakkelijker voor een huishouden. Toch kan 21% van de huishoudens geen enkele winkel in minder dan 10 minuten bereiken.

Geef uw groeistrategie een boost

De marktanalyse weerspiegelt de huidige situatie van de Belgische biomarkt. Via gedetailleerde kaarten, tabellen per provincie en bevindingen en aanbevelingen van onze experts ontdekt u de lokale en provinciale trends die uw groei beïnvloeden.

De marktanalyse beantwoordt deze vragen:

Aan het einde van de marktanalyse geven onze experts enkele antwoorden over de mogelijke verzadiging van de biomarkt en de groeimogelijkheden voor gespecialiseerde retailers.

Bestel het bio-marktrapport

Bestel het bio-marktrapport voor € 950 excl. btw en ontdek de trends die de markt sturen.

Vul het bestelformulier in om uw marktanalyse te bestellen. U ontvangt de factuur en de digitale versie van de whitepaper binnen de 2 werkdagen. De papieren versie wordt u zo snel mogelijk toegestuurd.

Specificaties

Bestel uw marktanalyse om uw groeistrategie te boosten!

Elk thema wordt uitgewerkt met algemene cijfers, gedetailleerde kaarten, tabellen per provincie en bevindingen en aanbevelingen van onze experts.

Bestel de marktanalyse

De dekking en de affiniteit van de biologische voedingsmarkt in gespecialiseerde verkooppunten.

Biologische voeding kende de afgelopen jaren een belangrijke evolutie. In 2017 vertegenwoordigde bio voeding 3,4% voor van het marktaandeel van de voedingssector (in Wallonië is dit 4,2%).

Een groeiend marktaandeel voor gespecialiseerde biologische winkels

Tot op heden bemachtigt de voedingsdetailhandel het grootste deel van de biologische markt (+/- 56% marktaandeel). Toch blijft het aandeel dat door gespecialiseerde biologische winkels wordt bereikt groeien tot 31% van de biologische voedingsmarkt in 2017. De overige 13% wordt verdeeld onder marktkramers en moeilijk op te volgen kanalen (biomanden, moestuinen, …). Deze percentages dienen in perspectief van het aantal verkooppunten geplaatst te worden: België telt 3.250 verkooppunten in de voedingsdetailhandel tegen slechts 265 gespecialiseerde verkooppunten.

Niet alle Belgische consumenten kopen even gemakkelijk bioproducten

9 op 10 huishoudens gaven aan dat zij in 2017 minstens één keer een gecertifieerd bioproduct hebben gekocht. Desondanks wordt 60% van de omzet gerealiseerd door huishoudens die wekelijks bioproducten kopen. En deze huishoudens stellen 11% voor van de Belgische bevolking.

De bio-affiniteit op Belgische schaal

Met Mosaic Belgium kent SIRIUS Insight de Mosaic typologie van de huishoudens van iedere statistische sector en dus ook iedere postcode. Dit laat ons toe een gemiddelde affiniteitsscore te berekenen voor iedere postcode.

Op deze kaart kan u per postcode de gemiddelde affiniteit van de huishoudens voor bioproducten raadplegen. De rode tinten tonen de postcodes waar de bevolking de laagste affiniteit heeft met dit aanbod. De groene tinten tonen dan weer de postcodes waar de bevolking gemiddeld een hoge affiniteit heeft met bioproducten.

Zo stelt SIRIUS Insight vast dat het voornamelijk stadskernen zijn die zowel een bevolking met voldoende affiniteit als een voldoende grote bevolking hebben. Het gaat met name om Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent, Doornik, Bergen en Luik. Bovendien merken we op dat er in Vlaanderen 30% meer gespecialiseerde bioverkooppunten zijn terwijl de gemiddelde affiniteit voor het aanbod 7% lager ligt.

Ontdek in onze whitepaper “Biologische voedingswinkels in België”:

Whitepaper: valkuilen op het pad naar succesvolle analytics

In samenwerking met professor Denis de Crombrugghe brengen wij u vandaag deze whitepaper. U krijgt er een duidelijk overzicht van de valkuilen en problemen die het analytisch proces van bedrijven kunnen belemmeren. Sommige valkuilen brengen de betrouwbaarheid van de resultaten van analyses in gevaar en kunnen leiden tot verkeerde interpretaties. Gelukkig kent ieder probleem een oplossing.

Bedrijven zijn omringd door data, maar velen slagen er niet in om hieruit interessante perspectieven te verkrijgen en dit ondanks dat digitalisatie, big data en machine learning hot topics zijn! Data scientists claimen dat data de nieuwe olie van de economie is en een belangrijke parameter voor succes. Toch beschikken slechts weinig bedrijven over de nodige tools en competenties om deze gigantische hoeveelheid data om te zetten in pertinente inzichten. In een recent onderzoek kwam PwC tot de vaststelling dat 43% van de bedrijven “weinig tastbaar voordeel van hun informatie verkrijgen”, terwijl 23% “helemaal geen voordeel verkrijgen”.

Hierdoor besluiten bedrijven te investeren in analytics: ze ontwikkelen verschillende soorten analytics, data lakes, analysetools, dashboards,… Helaas is deze strategie vaak niet even efficiënt als gehoopt. Een succesvolle analytics strategie uitbouwen vraagt om meer dan enkel investeren in de juiste tools.

Leer in deze whitepaper:

Donwload de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

WHITEPAPER: BANKEN IN BELGIË & HUN BANKKANTORENNETTEN

De consumentengewoontes evolueren voortdurend en ze hebben een impact op vele sectoren. Om zich aan die veranderingen aan te passen en om hun rentabiliteit te garanderen, veranderen ook de ondernemingen. In de financiële sector begon deze evolutie al jaren geleden. Op tien jaar tijd daalde het aantal bankkantoren in België met zo’n 40%. En ook nu nog worden er regelmatig sluitingen aangekondigd.

Op het ogenblik dat we deze whitepaper schrijven, telt SIRIUS Insight 5.274 kantoren verspreid over het hele land. Een astronomisch aantal, waarmee België in de Europese top 3 staat van het grootste aantal bankkantoren per hoofd van de bevolking.

In België telden we begin 2019 bijna 5.300 bankkantoren.

Bij de transformatie van hun aanbod, streven banken naar de verdere digtialisering van hun producten en diensten. De online platformen voor rekeningbeheer worden “aankoopplatformen”, waar de klant kan intekenen op verschillende financiële producten. Het bankkantoor profileert zich nu als een adviesbureau voor belangrijke beslissingen in het huishouden.

Deze whitepaper geeft u een overzicht van het huidige banklandschap en analyseert de digitale transformatie van huishoudens om alle transacties en intekeningen uit te voeren via een digitaal platform. Een tweede hoofdstuk biedt enkele denkpistes voor de transformatie van de kantorennetten door een combinatie van bereikbaarheid en aanpassing van het aanbod.

Het kantorennet herzien: less is more?

Elke bank moet vandaag de dag haar kantorennet herzien om zich voor te bereiden op de toekomst. De grootbanken overheersen vandaag met een aanwezigheid in de meeste Belgische plaatsen. Een strategie die onhoudbaar is met het oog op de rentabiliteit en die vooral niet meer nodig lijkt om een regelmatig contact met de consument te onderhouden.

Op de kaart hieronder ziet u de ‘fysieke’ concurrentiële druk tussen de banken. In de blauw gekleurde zones vinden de huishoudens minstens één bankkantoor op minder dan 10 minuten afstand. Hoe donkerder de blauwe kleur, hoe groter de concurrentie. In de donkerblauwe zones bereikt een huishouden 14 kantoren van verschillende banken in minder dan 10 minuten reistijd.

het aantal bankkantoren bereikbaar door gezinnen

Ontdek in deze whitepaper:

Download de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Lage-emissiezones, à la carte mobiliteit, elektrificatie van het wagenpark, gedeelde wagens, cash for car, autonome wagens zijn de nieuwe, soms complementaire, soms tegenstrijdige impulsen die tegelijkertijd spelen in het hart van de automotive sector. Elk van deze trends heeft gevolgen voor fabrikanten, invoerders en dealers op uiteenlopende niveaus en roept vragen op over de ontwikkeling van de markt.

Deze nieuwe editie van onze whitepaper belicht de verschillende ontwikkelingen in de automotive markt. Dit jaar integreerden we een aantal nieuwigheden, zoals meer gedetailleerde tijdsgebonden en regionale perspectieven. Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan professionele wagenparken, zowel op het gebied van analyse als van voorspellende modellering.

Het Belgisch wagenpark in 2018

Eind 2018 telde het Belgisch wagenpark 5.826.987 wagens. Dat is een stijging van 0,83% ten opzichte van 2017. Deze lichte groei wordt gedragen door Wallonië (+0,91%) en Vlaanderen (+0,89%), terwijl in Brussel het wagenpark stagneert met een groei van slechts 0,03%.

De voorkeursmotoren in 2018

In 2018 versnelt de afname van het aantal dieselwagens. Zo is in België slechts 36% van de ingeschreven nieuwe wagens in 2018 een dieselwagen, tegenover 47% in 2017 en 52% in 2016. Momenteel is deze tendens vooral ten gunste van benzinewagens. Het aandeel nieuw ingeschreven benzinewagens steeg van 37% in 2015 tot 58% in 2018. Naast deze sterke trend is het aandeel ingeschreven wagens met een alternatieve motorisatie in 2018 slechts een half procent hoger en bereikt het 5,87%.

De elektrificatie van het wagenpark

De ecologische aandacht is bevorderlijk voor de elektrificatie van het wagenpark. Een trend die eerder langzaam van start lijkt te gaan. Vandaag zijn er in België 105.101 elektrische en hybride wagens ingeschreven. Dat komt neer op 2,57% van het wagenpark. Wat de inschrijvingen betreft, vertegenwoordigen de elektrische/hybride wagens 5,12% van de inschrijvingen van nieuwe wagens in 2018, tegenover 4,88% in 2017. Maar is de interesse van de bestuurders in elektrische/hybride wagens even groot in heel België? Om de regionale verschillen en de verschillen volgens het type bestuurder waar te nemen, bestudeerde SIRIUS Insight afzonderlijk het aandeel van elektrische en hybride wagens ingeschreven door particulieren en door professionelen binnen de drie gewesten.

Download de whitepaper en ontdek alle analyses en bevindingen.

Ontdek in deze whitepaper:

Download de whitepaper

SIRIUS Insight verwerkt persoons- en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.