Zoekt u naar betrouwbare data over Belgische huishoudens en consumenten? Sociodemografische data, socio-economische data, geografische data, mediavoorkeuren, aankoop- en consumptiegewoonten,… voor deze en heel wat andere data kunt u bij ons terecht.

Onze data dekken heel wat thema’s en sectoren af en zijn inzetbaar voor tal van analyses op het vlak van marketing (profiling, segmentering, targeting, …), locatieplanning, ontwikkelingsstrategie, trendanalyse, … Met een datalicentie of een eenmalige verrijking van uw klantendata kunt u meteen aan de slag. Dankzij de continue update van de gegevens beschikt u bovendien steeds over de recentste versie.

Anonieme, fijnmazige gegevens over Belgische huishoudens

Fijnmazige data over Belgische consumenten

Bij SIRIUS Insight beschikken wij over tal van datasets over Belgische huishoudens en consumenten. Hieronder vindt u de voornaamste categorieën die wij produceren en up-to-date houden.

Data van hoge kwaliteit

SIRIUS Insight heeft een jarenlange ervaring in de productie van consumentendata en gebruikt deze in vele geomarketingprojecten. Zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de data zijn een essentieel aandachtspunt dat continu in het oog wordt gehouden.

Gelokaliseerde data

Al onze data zijn beschikbaar per straatsegment, per statistische sector, per postcode of per gemeente. Met dit detailniveau maakt u fijnmazige analyses en wordt de privacy van huishoudens gegarandeerd.

Welke data zoekt u precies?

Per categorie zijn tal van onderliggende variabelen beschikbaar. Contacteer ons met uw specifieke vraag en/of ontdek het overzicht van onze datasets.

De beste beslissingen nemen met onze data

In functie van uw doel en de beschikbare expertise binnen uw bedrijf kunt u kiezen voor een aankoop van een datalicentie, een eenmalige verrijking van uw data of kunt u beroep doen op onze geomarketingexpertise.

Contacteer ons voor een aanbod op maat van uw bedrijf.

Meer weten

Download het overzicht van onze data

Consumentensegmentatie op basis van gemeenschappelijke factoren

SIRIUS Insight heeft heel wat ervaring met consumentensegmentaties. Zo is Mosaic Belgium bij tal van bedrijven een waar hulpmiddel om zeer gericht met prospecten en klanten te communiceren en de beste locatiebeslissingen te nemen.

Op basis van gemeenschappelijke factoren als leeftijd, gezinssamenstelling, woning, beroep, inkomen, … worden de Belgische huishoudens gebundeld in 8 groepen die onderverdeeld zijn in 33 types. De Mosaic-types bestaan uit gelijkaardige huishoudens. De kleinste geografische eenheid die is gekozen voor Mosaic Belgium is het straatsegment.

De Belgische bevolking is continu in beweging, denkt u bijvoorbeeld aan de vergrijzing, nieuwe verkavelingen, lintbebouwing, … Om onze klanten steeds de recentste en betrouwbaarste gegevens te kunnen garanderen zorgen wij voor regelmatige updates van Mosaic Belgium.

Hoe omgaan met de heterogene verspreiding van de Belgische bevolking?

Zowel de eigenschappen van de Belgische bevolking als de bevolkingsdichtheid zijn bijzonder variabel en heterogeen. Dit maakt het voor bedrijven lastig om gericht te communiceren en om verkooppunten op de gepaste plaatsen te openen.

Mosaic Belgium biedt hierbij een grote meerwaarde. De segmentering is beschikbaar voor ieder straatsegment en maakt het mogelijk om fijnmazige analyses en voorspellingen te doen. Zo neemt u steeds de beslissingen die het best aansluiten bij de doelen van uw bedrijf.

Van klantenprofilering tot het berekenen van de omzet: de mogelijkheden van Mosaic Belgium

Het gebruik van onze consumentensegmentering Mosaic Belgium biedt tal van mogelijkheden. We zetten er een aantal op een rij:

Van welvaartsniveau tot verplaatsingsgewoontes: meer dan 200 soorten gegevens beschikbaar met Mosaic Belgium

De bouw van Mosaic Belgium is gebaseerd op zowel financiële, sociologische, demografische als geografische gegevens. Hiermee beschikt men over een gedetailleerd beeld van de Belgische huishoudens.

Doorheen de jaren werden deze Mosaic-types verrijkt met tal van andere gegevens die specifieke gedragingen in kaart brengen. Zo kennen wij de voorkeuren van deze types op het vlak van mobiliteit, winkelketens, magazines, online aankopen, financiële producten, … Meer dan 200 thema’s zijn verkrijgbaar per Mosaic-type.

Ontdek meer over Mosaic Belgium